Wet voor digitaal delen van inkomensgegevens in werking getreden

Nieuws Nieuws · 18 januari 2024
Experts
Charlotte Hazewinkel
Adviseur Datastandaarden
Romy Mans
Adviseur Datastandaarden

De wet die woonruimteverdelers en woningcorporaties de mogelijkheid biedt om woningzoekenden met DigiD via MijnOverheid de inkomensgegevens te laten aanleveren, is in werking getreden. Dit betekent dat we een belangrijke stap kunnen zetten richting de uitrol van de digitale inkomensverklaring. De regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam gaan de komende maanden als eerste aan de slag met de nieuwe werkwijze. 

Deze regio’s zijn al langer betrokken bij de digitale inkomensverklaring. De ervaring van deze pilotregio’s wordt gebruikt om de leden van Aedes te helpen bij een zorgvuldige landelijke uitrol.   

Uitvoerig testen

Woningcorporaties en woonruimteverdelers moeten een aantal stappen doorlopen voordat zij live kunnen gaan met het digitaal delen van inkomensgegevens. Hierbij gaat het om organisatorische, juridische en technische aanpassingen in de eigen processen en systemen. Het is belangrijk dat de uitrol en voorbereiding daarop zorgvuldig gebeurt. De pilotregio’s hebben al ruime ervaring opgedaan met het digitaal delen van inkomensgegevens. Binnenkort schakelen zij over op het gebruik van het BSN koppelvlak, dit zal ook de basis zijn voor de landelijke uitrol.  

Alle ervaringen en inzichten van de pilotregio’s gebruikt Aedes om corporaties te ondersteunen met een implementatie-aanpak en modeldocumenten. Deze komen in de loop van dit jaar beschikbaar.  

Kijk ook eens bij

Op de hoogte blijven?

Wil jij op hoogte blijven over de uitrol van de digitale inkomensverklaring en de voorbereidingen die je daarvoor moet treffen? Vul dan het aanmeldformulier in.      

Voor overige vragen, onderwerpen die je wilt toetsen bij collega-corporaties, of om op de hoogte te blijven: word lid van de community Datastandaarden