Een landelijke toelatingstoets conceptuele woningbouw vanaf 2023

Nieuws Nieuws · 13 mei 2022
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Minister De Jonge deelt de mening van Aedes om tot een landelijke toelatingstoets te komen voor conceptuele woningbouw, ofwel huizen uit de fabriek / prefab. Naar verwachting komt deze toets er per 1 januari 2023, met de invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging van het bouwen.

Dat blijkt uit beantwoorde kamervragen naar aanleiding van de oproep van Aedes eerder bij de opening van de huizenfabriek van Barli. Door de landelijke toelatingstoets komt daarmee een einde aan de mogelijkheid voor gemeenten om met aanvullende eisen voor nieuwbouwwoningen te komen. Uniformiteit en standaardisatie is cruciaal voor de opschaling en versnelling van de bouw.

Uit eerder onderzoek onder de leden van Aedes bleek dat 80% van de deelnemende corporaties conceptueel wil gaan bouwen of dat nu al doet. Het Ministerie van BZK sprak eerder de ambitie uit om de productie van conceptuele woningen op te willen schroeven naar 50.000 eenheden per jaar vanaf 2030. 'Willen Rijk, gemeenten en woningcorporaties de ambities halen, dan moeten we samen zo veel mogelijk belemmeringen wegnemen. Conceptueel bouwen biedt een oplossing voor twee uitdagingen die de hele woningbouw op slot kunnen zetten, te weten CO2-uitstoot en te hoge bouwkosten. Bovendien zijn deze woningen snel te realiseren en dus een goede manier om woningzoekenden onder wie vele spoedzoekers relatief snel een fijn huis te bieden', aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn.