Modelovereenkomst Conceptueel Bouwen beschikbaar

Nieuws 11 februari 2022
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Wil je conceptueel bouwen, zorg dan dat alle partijen dezelfde taal speken, in iedere fase van het proces. Om woningcorporaties en hun partners hierbij te ondersteunen heeft het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) een modelovereenkomst ontwikkeld.

Model twee-fasen-overeenkomst

Het NCB heeft met een werkgroep van juristen bij woningcorporaties en aanbieders van woningconcepten en Aedes en Bouwend Nederland een model twee-fasen-overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst is bruikbaar bij projecten voor conceptuele woningbouw. Hiermee kunnen afnemers en aannemers snel en eenvoudig hun afspraken vastleggen.

Het model bestaat uit twee fasen:

  • Fase 1 betreft het uitwerken van het woningconcept van de geselecteerde aanbieder naar een uitgewerkt locatiegebonden woningconcept, op basis van de uitvraag voor een specifieke locatie, de welstandseisen en het budget van de corporatie.
  • Fase 2 betreft de turnkey realisatie van het uitgewerkt woningconcept.

Tussen beide fasen zit een duidelijke knip: met de opdracht voor fase 1 heeft de aanbieder nog geen zekerheid voor de opdracht voor fase 2.