Verplaatsbare woningen op tijdelijke locaties: gebruik conceptenboulevard.nl

Nieuws Nieuws · 13 juni 2023
Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Met verplaatsbare woningen kunnen woningcorporaties mensen helpen die snel een woning nodig hebben. Om het corporaties makkelijker te maken heeft Aedes via een openbaar inkooptraject 36 conceptaanbieders geselecteerd voor de levering van deze woningen. Aedes heeft met deze aanbieders een raamovereenkomst gesloten, waarmee corporaties minicompetities kunnen starten. De verplaatsbare woningen worden volgens een afgesproken standaard ingekocht.

Voor het flextraject leverden we al eerder de documenten op om deze minicompetities op te starten. Ook hebben we een TCO-tool waarmee corporaties bijvoorbeeld de onderhoudskosten in kaart kunnen brengen. Daarnaast kunnen corporaties via de interessepeiling aangeven dat zij met de minicompetitie gaan starten. Tot slot hebben we nu ook een website waar je het complete aanbod van alle 36 geselecteerde aanbieders terugvindt.

De raamovereenkomst die Aedes met de conceptaanbieders heeft afgesloten, bevat verschillende percelen. Per perceel vraagt een corporatie in een zogenoemde minicompetitie een offerte op bij de conceptaanbieder. Conceptenboulevard.nl geeft corporaties inzicht in welke flexwoningen per perceel en product-marktcombinatie, aanbieders kunnen leveren. Corporaties kunnen vervolgens via minicompetities op zoek naar de conceptaanbieder die, binnen de afspraken van de raamovereenkomst, het beste bij hen past. Deze uniforme aanpak zorgt voor duidelijkheid over de kwaliteit, leveringszekerheid en korte doorlooptijden.