Factsheet: aanbevelingen voor onderhoud cv-installaties

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Bijna de helft van de ongelukken met koolmonoxide gebeurt met moderne cv-installaties. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt dat omdat installatie en onderhoud van cv-installaties niet altijd goed worden uitgevoerd. Aedes heeft in een factsheet de belangrijkste controlepunten voor cv-installaties op een rij gezet.

In de factsheet staat verder dat het belangrijk is dat een corporatie erop toeziet dat de installateur de controleprocedure goed uitvoert. 

Koolmonoxide

Het kabinet kondigde een aantal maatregelen aan om de veiligheid van cv-installaties te verbeteren. Dit naar aanleiding van het rapport Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar, van de Onderzoeksraad. Een van de belangrijkste conclusies is dat niet alleen oude open installaties zoals keukengeisers kans op het gevaarlijke gas koolmonoxide geven. Uit het rapport, dat eind 2015 verscheen, blijkt dat de helft van de ongevallen gebeurt met een moderne cv-installatie die niet goed geïnstalleerd of onderhouden is.