Minister komt met landelijke aanpak vocht en schimmel

Nieuws Nieuws · 3 juni 2019
Expert
Anne van Stijn
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

Er komt een landelijke aanpak om vocht- en schimmelproblemen te voorkomen en verhelpen. Dit kondigt minister Ollongren (BZK) aan in een brief aan de Tweede Kamer op 31 mei 2019. Aanleiding is een motie en recent onderzoek dat laat zien dat veel bewoners last hebben van vocht- en schimmel in hun woning. Aedes is gevraagd om hierin richting corporaties een actieve rol te blijven vervullen.

Aedes heeft al mogelijke oplossingen verkend in een gezamenlijk overleg met de Woonbond, GGD Nederland en het ministerie van BZK. Zoals het beter bereiken van huurders en eigenaren-bewoners met informatie over het belang van goede ventilatie, verwarming en andere preventiemaatregelen, evenals het zelf aanpakken van beginnende schimmelhinder. 

De minister verwacht verder veel van een lokale, integrale aanpak gedragen door gemeente, corporaties en huurders. De gezamenlijke aanpak in Den Haag/Haaglanden van GGD Haaglanden, woningcorporaties en huurdersverenigingen ziet zij als voorbeeld hiervoor omdat deze heeft geleid tot een grotere tevredenheid bij huurders. 

Focus op G4

Omdat de vocht- en schimmeloverlast zich het meest voordoet in de G4-gemeenten, ligt daarop eerst de focus. Aedes organiseert voor de zomer een eerste bijeenkomst in Rotterdam met corporaties en brengt de Aedes-handreiking Aanpak van vochtproblemen breder onder de aandacht. Verder trekken Aedes, Woonbond, VNG en BZK samen op om gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties te adviseren om vocht- en schimmeloverlast te betrekken bij het overleg over de prestatieafspraken.

Monitoring voortgang

Om meer zicht te krijgen op de ernst van de problematiek neemt de minister in het volgende grootschalige onderzoek voor WoOn extra vragen op. Om het succes van haar landelijke aanpak te meten, wil de minister bovendien streefcijfers overeenkomen voor bijvoorbeeld de afname van het aantal woningen met schimmel.

Meer informatie

Lees meer over de aanpak in Den Haag/Haaglanden op het online platform Gezondwonen.nl waar GGC Haaglanden samen met woningcorporaties Haag Wonen, Staedion, Vidomes en Woonbron samen de strijd aanbinden tegen vocht en schimmel.