Aedes: Commerciële privé woningverhuur bestuurders en commissarissen woningcorporaties niet gewenst

Aedes-standpunt 22 juni 2023
Experts
Jos de Fuijk
Coördinator NVBW en verenigingssecretaris
Ernst Koelman
Woordvoerder

De integriteit binnen de corporatiesector mag niet ter discussie staan. Daarom heeft het Aedes-bestuur er, naar aanleiding van bevindingen en vragen van Nieuwsuur, voor gekozen de normen over privéverhuur te verduidelijken. Wat Aedes betreft is het zowel voor corporatiebestuurders als voor commissarissen in principe niet gewenst dat zij een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben. Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat bestuurders en commissarissen privé woningverhuur altijd melden en laten beoordelen. Aedes gaat samen met Aw, VTW en NVBW de beoordelingscriteria verder uitwerken.

Nieuwsuur heeft een aantal gevallen van bezit en verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties uitgeplozen. Op basis daarvan hebben ze vragen gesteld of er daarbij sprake is van (mogelijke) belangenconflicten dan wel twijfelachtig verhuurderschap.

Transparantie over normen

Het Aedes-bestuur wil niet dat de integriteit binnen de corporatiesector ter discussie staat en wil transparant zijn hoe de sector daarmee omgaat. Alle leden van Aedes (woningcorporaties) en de VTW (commissarissen) zijn gehouden aan de Governancecode. Daarin staat dat bestuurders onder geen voorwaarde activiteiten ontplooien die in concurrentie treden met de woningcorporatie. Die formulering geeft niet altijd een evident antwoord op concrete gevallen. Niet alle situaties zijn te voorzien en er vinden voortdurend ontwikkelingen plaats die de beoordeling beïnvloeden. Het definiëren van belangenverstrengeling, en zeker de schijn daarvan, is nooit volledig in regels vast te leggen.

De vragen van Nieuwsuur geven het Aedes-bestuur wel aanleiding de normen op dit punt te verduidelijken, zowel intern als extern. Daarover is overleg gevoerd met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW), de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) en met extern toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw).  

Nee, tenzij

Het Aedes-bestuur heeft uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd in een statement, dat u hier kunt vinden. De hoofdpunten daarvan:

  • Voor evidente gevallen van belangenverstrengeling, misbruik en slecht verhuurderschap is binnen de corporatiesector geen plaats. Daarvoor geldt zero tolerance.
  • Het is zowel voor corporatiebestuurders als commissarissen in principe niet gewenst dat zij een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben, zeker als deze activiteiten een relatie hebben met die van de eigen corporatie. Het uitgangspunt is 'Nee, tenzij'. De schijn van belangenverstrengeling ligt hierbij altijd op de loer, terwijl die te allen tijde voorkomen moet worden.
  • Consequentie is dat ieder geval op zijn eigen merites beoordeeld moet worden. Dat betekent altijd melding en beoordeling. Als vastgoedbezit en verhuur niet leidt tot mogelijke belangenverstrengeling en akkoord wordt bevonden, wordt hierover verantwoording afgelegd.
  • Aedes gaat met VTW, NVBW en Aw in gesprek over de beoordelingscriteria. Om alle gevallen langs dezelfde meetlat te leggen, worden bestaande gevallen (opnieuw) beoordeeld.

Lees meer over