Wat zijn belangrijke cybersecurity-dreigingen?

Nieuws Nieuws · 4 juli 2023
Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot en verandert voortdurend. Cybercriminaliteit vormt een aantrekkelijk verdienmodel met als gevolg veel schade voor mensen en organisaties. Nieuwe technologieën brengen nieuwe dreigingen met zich mee. Woningcorporaties zijn helaas regelmatig doelwit. In het Cybersecuritybeeld Nederland 2023 waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) organisaties om het onverwachte te verwachten en hun beveiliging daarop in te richten.

Voor organisaties als woningcorporaties zijn de belangrijkste trends, dreigingen en uitdagingen:

Scheefgroei tussen digitale dreiging en weerbaarheid

Het verkleinen van de scheefgroei tussen de digitale dreiging en de weerbaarheid blijft een opgave. Terwijl de bedreigingen blijven groeien, is de digitale weerbaarheid nog niet overal op orde. Deze kloof is mede te verklaren doordat basismaatregelen nog altijd niet voldoende doorgevoerd worden. Denk hierbij aan het gebruik van multifactorauthenticatie en het maken en testen van back-ups. Het treffen van veiligheidsmaatregelen wordt gezien als kostenpost en vaak reactief toegepast. Dat kan en moet anders.

Crimineel verdienmodel aantrekkelijk

Cybercriminaliteit is een aantrekkelijk verdienmodel voor criminelen. Dat geldt zeker voor het versleutelen van bestanden en/of door het dreigen met publicatie van buitgemaakte informatie. De professionalisering en commercialisering van criminele tools en diensten neemt verder toe. Zorg dat de basis op orde is. Zwakke plekken maken het criminelen gemakkelijk.

Onderdeel zijn van breder ecosysteem bemoeilijkt risicobeheersing

Vrijwel alle organisaties zijn onderdeel van een breder ecosysteem. Denk daarbij aan outsourcing van onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals de salarisadministratie of toegangsbeheer. Dit leidt tot afhankelijkheden en kwetsbaarheden, waarop je lastig grip krijgt. Maar deze afhankelijkheden en kwetsbaarheden spelen mee bij de digitale risico’s die je loopt. Maak deze risico’s beheersbaar door na te denken over een risicoanalyse en maak een plan voor als het mis gaat.

Verzekerbaarheid digitale risico’s onder druk

Hoewel organisaties veel kunnen doen aan digitale weerbaarheid, kunnen cyberincidenten zich toch voordoen en is schade niet altijd te voorkomen. De verzekerbaarheid van digitale risico’s staat onder druk. Het resultaat kan zijn dat organisaties met een verhoogd risicoprofiel worden uitgesloten en premies stijgen. Dit alles kan er uiteindelijk toe leiden dat financieel gezonde organisaties ten onder gaan aan de schade die zij lijden door cyberincidenten.