Meerderheid huurders voelt zich thuis

Experts
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Een meerderheid van de huurders in sociale huurwoningen voelt zich daarin thuis. Dat is het belangrijkste resultaat uit het onderzoek van het landelijke kwaliteitscentrum KWH. Een fijne woning in een fijne buurt zorgt bij 56 procent van de 15.000 ondervraagde huurders voor het thuisgevoel. 

Huurders die zich niet thuis voelen, blijken vaak in een woning te zitten die niet past bij hun levensfase. Naast het kwantitatieve woningtekort is er dus ook sprake van een kwalitatieve opgave. KWH heeft het sectoronderzoek Thuis gehouden onder ruim 15.000 huurders van zestig woningcorporaties en aangeboden aan Richard Sitton, lid van het Algemeen Bestuur van Aedes. Vier van de tien huurders in een sociale huursector voelt zicht niet volledig thuis in de eigen woning. De laagste cijfers komen van huurders die kampen met burenoverlast, achteruitgang van de buurt en een slecht onderhouden woning.

Thuis

Een thuis is een belangrijke basis voor mensen. Woningcorporaties doen er alles aan om huurders zich thuis te laten voelen. Zij zetten zich dagelijks in voor een prettig huis in een prettige buurt en gaan door met het bouwen van nieuwe huizen, onderhoud en verbeteren van de leefbaarheid.

Eerder bleek al uit het onderzoek Veerkracht in corporatiebezit dat leefbaarheid in bepaalde buurten met veel corporatiewoningen hard achteruit gaat. Rijk en gemeenten moeten op dit vlak beter samenwerken. Woningcorporaties roepen op tot een verbeterde wijkaanpak, samen met huurders en partners in de wijk.

Die partners moeten zorgen voor betere zorg en begeleiding van huurders die dat nodig hebben. Dan kunnen corporaties doen waar ze goed in zijn: goede betaalbare woningen bouwen met aandacht voor de wijken en met oog voor de huurder. En zorgen voor een schone, hele en veilige woning en buurt.

Gevarieerde wijken

Om  wijken gevarieerder te maken, willen woningcorporaties ook middenhuurwoningen kunnen bouwen. Daarvoor moeten corporaties dan wel de ruimte krijgen van de overheid. Ook pleiten corporaties en de Woonbond voor drie inkomensgrenzen, zodat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning.

Een veilige woning is volgens de onderzoekers de belangrijkste voorwaarde voor huurders om zich thuis te voelen, gevolgd door goed onderhoud en de aanwezigheid van tuin of balkon. Een fijne buurt speelt ook een rol.

Vooral bij gezinnen met kinderen staat het thuisgevoel onder druk. En dan met name de groep jonge alleenstaanden met kinderen. Bijna de helft van de jonge eenoudergezinnen geeft aan in een woning te wonen die niet past bij hun levensfase. Dit onderzoek bevestigt de noodzaak van extra inzet van corporaties voor een betere doorstroming.

Lees ook het bericht over het onderzoek op de website van KWH