OVV bevestigt ervaringen woningcorporaties kwetsbare bewoners

Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Zorgverleners zijn vaak niet goed op de hoogte van het gevaar van patiënten met een ernstige psychische aandoening voor zichzelf en hun omgeving. Dat blijkt uit een rapport dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) publiceerde op 18 april 2019. Aedes herkent de uitkomsten van dit onderzoek en ziet dat corporaties en hun huurders steeds vaker worden geconfronteerd met het gedrag van verwarde personen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar de zorg voor verwarde personen. Partijen die betrokken zijn bij de zorg, zoals ggz, dagbesteding, verslavingszorg of huisartsen werken niet goed samen. Hierdoor ontstaat geen compleet beeld van de patiënt en wordt niet de juiste hulp geboden, met alle gevolgen van dien voor de patiënt zelf en zijn omgeving. De OVV bepleit dat risico’s beter zouden worden ingeschat en de kwaliteit van de geboden zorg zou verbeteren, als zorgverleners hun informatie onderling beter zouden delen en beter zouden samenwerken.

Overlast

In november publiceerde Aedes een onderzoek naar de leefbaarheid van corporatiebuurten, dat door het RIGO was uitgevoerd. Ook uit dit onderzoek bleek dat de overlast door verwarde personen toeneemt. Daardoor gaat de leefbaarheid achteruit in buurten met een concentratie van kwetsbare huishoudens.

Aedes wil dat gemeenten de problemen lokaal aanpakken en hun regierol oppakken. De begeleiding van kwetsbare bewoners door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties schiet soms tekort. Corporaties kunnen signalen die zij krijgen van omwonenden, doorgeven aan deze partijen. Aedes ondersteunt corporatiemedewerkers om deze rol goed te kunnen invullen.