Safe at Home: handreiking signaleren huiselijk geweld voor woningcorporaties

Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Kadera heeft met Aedes, een groep woningcorporaties, AFWC, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Federatie Opvang een handreiking gemaakt die woningcorporaties helpt bij de signalering van huiselijk geweld.

Corporatiemedewerkers komen vanwege hun werkzaamheden vaak bij mensen thuis. Bijvoorbeeld bij onderhoud of reparatiewerkzaamheden. Het is belangrijk dat zij signalen van huiselijk geweld herkennen en vervolgens weten wat ze kunnen doen.

De handreiking gaat in op de rol van corporaties en wat zij kunnen doen om bij te dragen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vervolgens zijn aanbevelingen voor de sector verwerkt in een stappenplan, dat concrete handvatten biedt voor signalering. De handreiking gaat ook in op de privacywetgeving. In de bijlagen is aanvullende informatie opgenomen over huiselijk geweld en kindermishandeling, de rol van woningcorporaties en over de wetgeving rond dit thema, de rol en werkwijze van Veilig Thuis en het Safe at Home project.

Project Safe at Home

Huiselijk geweld blijft gemiddeld acht jaar achter de voordeur verborgen. Om deze situaties eerder op te merken en te stoppen, heeft stichting Kadera Aanpak Huiselijk Geweld de afgelopen twee jaar het project Safe at Home geleid waarin in ruim 1300 corporatiemedewerkers werden getraind om signalen van huiselijk geweld te herkennen.