Reacties Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting

Nieuws Nieuws · 30 juni 2022

Op 30 juni 2022 heeft Aedes samen met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Woonbond en VNG Nationale Prestatieafspraken voor de volkshuisvesting getekend. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan bindende prestatieafspraken die gericht zijn op een verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen, vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen, huurmatiging en een verplichte huurverlaging voor de laagste inkomens en er wordt geïnvesteerd in woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen.

Aedes: 'We kunnen vooruit kijken'

Voorzitter Aedes Martin van Rijn: ‘Dit akkoord stelt ons in staat om weer vooruit te kijken, in plaats van achterom. Doordat we het juk van de verhuurderheffing kunnen afwerpen, krijgen we weer de ruimte om te investeren en tegelijkertijd houden we wonen betaalbaar en matigen we de huren voor de mensen die dit het hardst nodig hebben. We investeren in meer nieuwe betaalbare woningen, versnelde verduurzaming van de woningvoorraad en versterking van leefbare wijken en buurten. Corporaties nemen hiermee het voortouw bij het bestrijden van de wooncrisis. Maar dat doen we niet alleen: de kracht van dit akkoord zit erin dat we dit samendoen met gemeenten, bewoners en woningzoekenden. We hebben elkaar nodig bij de versnelling die we gezamenlijk willen maken.’

Kijk ook eens bij

Minister De Jonge: 'Meer dan alleen afspraken'

Minister De Jonge: ‘We staan voor grote uitdagingen die we alleen met elkaar kunnen aanpakken. De nationale prestatieafspraken zijn meer dan alleen afspraken. Het laat zien dat volkshuisvesting terug van weggeweest is. Zo geven we woningcorporaties weer de ruimte om te kunnen doen waarvoor zij zijn opgericht: het realiseren en goed onderhouden van betaalbare en duurzame woningen voor mensen die dat nodig hebben. ’

Lees verder onder foto

Ondertekening Nationale Prestatieafspraken

Woonbond: 'Flinke stappen richting betaalbaarheid'

'In dit akkoord staan flinke stappen om te zorgen dat huren betaalbaarder wordt,' zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. 'Zo krijgen ruim een half miljoen hurende huishoudens met een laag inkomen een huurverlaging en zullen er heel veel woningen worden geïsoleerd zonder dat hier een huurverhoging tegenover staat. Zodat de huurder maximaal profiteert van de lagere energierekening. Tegelijkertijd zal de jaarlijkse huurverhoging de komende jaren onder de loonontwikkeling liggen.' Ook vindt Winkels het goed dat de sociale huursector weer gaat groeien. ‘Na jarenlange krimp van de sociale sector gaat de sociale voorraad zo waar weer groeien, deze trendbreuk is hard nodig.'

VNG: 'Meer middelen om woningen te bouwen'

De VNG is overwegend tevreden met de afspraken die het rijk heeft gemaakt met de woningcorporaties over hun bijdrage aan de woonopgave. We hebben ons lange tijd ingezet om de verhuurderheffing af te schaffen zodat corporaties meer financiële middelen hebben om woningen te bouwen. 

VTW: 'Grote stap voor volkshuisvesting'

De VTW is tevreden met het gepresenteerde akkoord. Voorzitter Guido van Woerkom: 'Voor de volkshuisvesting is het belangrijk dat de minister met Aedes, de Woonbond en VNG deze afspraken heeft gemaakt. Het geeft ruimte aan corporaties om de 1,7 miljard aan verhuurderheffing nu rechtstreeks ten goede te laten komen aan de positie van huurders. Dat de in het regeerakkoord voorgenomen generieke huurbevriezing in 2024 nu wordt omgezet in een huurverlaging voor de laagste inkomens, vind ik echt een groot winstpunt.' Wel blijft de VTW benadrukken dat de uitdagingen in de volkshuisvesting groot blijven. Van Woerkom: 'Corporaties willen hun bijdrage leveren aan het dempen van de wooncrisis. Wij roepen onze leden, de intern toezichthouders, ook op om samen met de bestuurders al het mogelijke te doen om te kunnen bouwen en verduurzamen. We hebben nog wel aanzienlijke knelpunten, zoals geschikte bouwlocaties, stijgende bouwkosten en beschikbare bouwvakkers. Dit akkoord is echter een grote stap in de goede richting.'