Wat zijn de Nationale Prestatieafspraken? - bekijk de explainervideo

Expert
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende Nationale Prestatieafspraken. In deze video vertellen we je in 4 minuten wat de belangrijkste afspraken inhouden.

Bekijk de explainervideo Nationale Prestatieafspraken

Gebruik de explainers

Samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten is belangrijker dan ooit. Veel gemeenten hebben te maken met nieuwe wethouders en raadsleden. Om hen bekend te maken met de corporatiesector heeft Aedes een aantal explainervideo’s ontwikkeld. Dit zijn mini-colleges die ingaan op de organisatie van woningcorporaties in het algemeen, en specifieke opgaven voor woningcorporaties, zoals verduurzaming, leefbaarheid en nieuwbouw.