Financiering middenhuur: hoe werkt dat bij corporaties?

Nieuws 22 maart 2022
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

Woningcorporaties gaan weer meer woningen ontwikkelen in het middenhuur-segment. De financiering daarvan verloopt anders dan bij sociale huurwoningen. Aedes heeft voor corporaties een handreiking laten maken, waarin dat proces stap-voor-stap wordt beschreven.

Woningcorporaties bouwen weer meer in middensegment

Ook in het middenhuur-segment van de woningmarkt zijn grote tekorten. Zo zijn er veel mensen die een te hoog inkomen hebben voor een sociale huurwoning en een te laag inkomen voor een dure huurwoning of een eigen woning. Zij vallen tussen wal en schip. Daarom gaan woningcorporaties voor deze mensen meer woningen bouwen in het middensegment. De regelgeving is daarvoor aangepast.

Financiering middenhuur-woningen anders dan bij sociale huurwoningen

De financiering voor sociale huurwoningen (in jargon: DAEB-woningen) loopt voor corporaties via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Daardoor staan corporaties onderling garant voor elkaars financieringen, zogeheten geborgde financiering. Bij middenhuur-woningen (niet-DAEB-woningen) verloopt de financiering echter anders.

Stappenplan: hoe regel ik financiering voor niet-DAEB-woningen?

Bij de financiering van niet-DAEB-woningen is geen sprake van die WSW-borging. Het is veel meer maatwerk. Voor veel woningcorporaties is dit onontgonnen terrein. Daarom heeft Aedes samen met Thésor een handreiking opgesteld om corporaties wegwijs te maken in het traject. De handreiking bevat een praktisch stappenplan voor alle te ondernemen acties en een tijdsplanning.