Grootschalig optoppen stap dichterbij met nieuwe handreiking

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Hoe kunnen we de woningbouw snel, duurzaam en betaalbaar opschalen? Door een verdieping toe te voegen aan bestaande gebouwen. Om dit optoppen op grote schaal te realiseren, hebben gemeenten en corporaties kennis nodig. Daarom lieten 5 provincies en Aedes een handreiking ontwikkelen. Met deze kennis is het mogelijk om de extra woonlagen snel te realiseren.

Voordelen

Optoppen heeft veel voordelen. Het scheelt tijd en geld omdat er geen grond aangekocht hoeft te worden. Dit vermindert de druk op de oververhitte grondmarkt. Daarnaast past optoppen vaak binnen bestaande omgevingsplannen. En kunnen de inkomsten van de nieuwe woningen worden gebruikt om het bestaande gebouw te verduurzamen en te verbeteren; bijvoorbeeld door het toevoegen van een lift. 

De grootste kansen voor optoppen liggen in de naoorlogse wijken. Daar zijn vaak lage flatgebouwen te vinden met een constructie die meer kan dragen dan het nu doet. Bovendien zijn deze panden vaak in eigendom van corporaties.

8 stappen

De handreiking beschrijft 8 stappen die nodig zijn voor het realiseren van een succesvol optopproject:

  1. Bepaal of optoppen haalbaar en gewenst is in de wijk.
  2. Betrek bewoners en stakeholders bij het project.
  3. Bepaal de technische en financiële haalbaarheid.
  4. Ontwikkel een visie en ontwerp voor de extra woonlaag.
  5. Kies een geschikte manier van optoppen.
  6. Vraag de benodigde vergunningen aan.
  7. Realiseer de extra woonlaag.
  8. Begeleid de bewoners en monitor de kwaliteit.

Versnelling mogelijk

Door deze stappen efficiënt te doorlopen, is het mogelijk om in 2 jaar een optopproject van idee tot oplevering te realiseren. Op termijn kun je het proces verder standaardiseren, waardoor de snelheid nog verder kan toenemen.

De handreiking is een samenwerking van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Aedes.