Tips van 6 gemeenten die veel sociale nieuwbouw realiseren

Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

Richt je op samenwerking. Kies een duidelijke meerjarige koers. Breng de woningcorporatie in positie. Dat zijn de belangrijkste lessen van 6 gemeenten waar woningcorporaties in de afgelopen jaren veel sociale huurwoningen hebben gerealiseerd. De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties sprak met wethouders van Harlingen, Den Bosch, Maassluis, Amsterdam, Almere en Assen om uit te vinden wat bij hen het positieve verschil maakt. Deze wethouders bleken allen een heldere koers voor ogen te hebben.

Wat werkt?

De Taskforce legde die lessen vast in de online publicatie Succesverhalen uit de Volkshuisvesting. Tips van 6 gemeenten waar veel sociale nieuwbouw is gerealiseerd. Daaruit blijkt dat de 6 gemeenten, van klein tot groot, op de  volgende punten het verschil weten te maken.

  1. Intrinsieke motivatie is gestoeld op een (goed onderbouwd) inzicht in de noodzaak van de opgave. 
  2. Er is helderheid over het aantal te realiseren sociale huurwoningen en daar vindt ook bestuurlijke terugkoppeling over plaats. Dat geeft politieke rust en geen discussies per project. 
  3. Gemeenten en corporaties werken met een gezamenlijke programmering en planning. Woningbouwprojecten worden gepland op de te realiseren opleverdatum.
  4. Het adagium Bouwen doe je samen is geen holle frase. ER zijn in de praktijk daadwerkelijk korte lijnen of duidelijke escalatieprocedures. Bij knelpunten reikt men elkaar de hand, ook financieel. Gemeenten en corporaties werken op basis van gelijkwaardigheid. 
  5. De gemeenten investeren structureel in draagvlak bij huurders en andere inwoners, niet alleen op het moment dat er nieuwe bouwprojecten starten.
  6. De gemeenten sturen daadwerkelijk op het realiseren van voldoende bouwlocaties voor woningcorporaties. Voor ontwikkelaars gelden harde percentages voor sociale nieuwbouw, afgedwongen in de anterieure overeenkomsten. Als afkopen mag, dan hanteert men serieuze en actuele sociale grondprijzen. Als het kan worden bouwlocaties vroegtijdig overgedragen aan de woningcorporaties.

Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties is een initiatief van Aedes, de VNG, BZK en IPO en is in het leven geroepen om gemeenten en woningcorporaties te ondersteunen bij snelle realisatie van sociale huurwoningen. De taskforce wordt ondersteund door het RVO Expertteam Woningbouw. Woningcorporaties en gemeenten die tegen knelpunten aanlopen en /of op zoek zijn naar manieren om woningbouw te versnellen, kunnen contact opnemen met de Taskforce via: [email protected]