(Ver)bouwen? Schakel een kwaliteitsborger in

Nieuws Nieuws · 20 april 2023
Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Ga je als corporatie (ver)bouwen, dan heb je natuurlijk een bouwvergunning nodig. Rondom de bouwvergunning gaat er wat veranderen. Vanaf 1 januari 2024 ga je voor veel bouwwerken niet meer naar de gemeente voor een vergunning, maar schakel je een zogenoemde kwaliteitsborger in.

Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn en daarom aan bepaalde regels voldoen. De bouwer is hiervoor verantwoordelijk. Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) controleert een kwaliteitsborger of aan alle regels is voldaan.

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijk bedrijf dat het ontwerp en de uitvoering van bouwplannen controleert. De kwaliteitsborger kijkt mee bij de uitvoering en geeft achteraf een verklaring af als aan de bouwregels is voldaan.

Wil je goed voorbereid zijn op de Wkb, dan is het raadzaam nu al ervaring op te doen met de inzet van een kwaliteitsborger. Een gekwalificeerde kwaliteitsborger vind je via je aannemer of in het Landelijk Register.

Mogelijk komt je corporatie in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit het Stimuleringsprogramma proefprojecten WKB.

Kijk ook eens bij

Meer weten over de inzet van een kwaliteitsborger?

Lees de factsheet van het ministerie van BZK en de flyer over STIPP.