Roadmap Resultaatgericht Samenwerken

Experts
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS) werken alle partners samen aan de beste investeringen in vastgoed en de slimste onderhoudsaanpak. Centraal hierbij staan: efficiënte bedrijfsprocessen en continu verbeteren, grip op directe én indirecte kosten, het proces en klanttevredenheid. De Roadmap Resultaatgericht Samenwerken is een handige gids om RGS als opdrachtgever goed in te richten.

Bij RGS denkt de opdrachtnemer vooraf mee over de slimste (onderhouds)aanpak op basis van jouw doelstellingen. Waarbij hij de economische levensduur van het vastgoed meeneemt. Met alle voordelen van dien. Dit in tegenstelling tot regulier aanbesteden.

Wat kun je met de roadmap?

Alleen is RGS niet van de een op andere dag gerealiseerd. Wanneer jouw corporatie de roadmap volgt, kun je de strategische vraagstukken rondom RGS (h)erkennen, je organisatie verder ontwikkelen en inzetten op samenwerking.

De roadmap geeft je inzicht in de stappen die je kunt nemen, en laat zien welke handleidingen en tools daarvoor beschikbaar zijn.

Klik op de afbeelding om de roadmap te downloaden

De verschillende stappen

Als eerste onderzoekt, analyseert en formuleert de opdrachtgever haar missie, visie en strategie, zodat deze kan worden vastgelegd en geïmplementeerd in de organisatie. Daarnaast bepaalt de opdrachtgever welke positie hij heeft in het vastgoedbusinessmodel, welke positie de ambitie is en wat hij moet doen om die ambitie waar te maken.

De visie is ook de basis voor onder andere de portefeuillestrategie, complexstrategie en vraagspecificatie. De opdrachtnemer stelt op basis hiervan diverse scenario’s op voor het uit te voeren werk. De opdrachtgever kan op basis van bijvoorbeeld de afgesproken kwaliteit en financiën de scenario’s afwegen.

Doordat de corporatie en ketenpartners samenwerken aan een afgesproken kwaliteitsniveau en dezelfde taal spreken, weet iedereen wat hij kan verwachten als eindresultaat. Dit kan alleen bereikt worden door teamwork. Uiteindelijk komt de visie tot realisatie in de toegevoegde waarde aan de maatschappelijke opdracht en het belang van de huurders.

Kijk ook eens bij