Webinars (boven)lokale prestatieafspraken

Nieuws Nieuws · 18 februari 2022
Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Het nieuwe regeerakkoord daagt ons uit om als sector, regio en corporaties te komen tot prestatieafspraken. Met de vrijgekomen 500 miljoen aan verhuurderheffing dit jaar, moeten de prestatieafspraken mogelijk aangescherpt en meer regionaal worden. Hoe doen we dat? Dat komt aan bod tijdens 4 webinars in maart.

In het Aedes programma Opgaven & middelen hebben we met 24 regio’s in kaart gebracht wat de regionale opgaven zijn. Nu de middelen niet meer het grootste struikelblok zijn, moeten corporaties intern en met elkaar het gesprek aan gaan over de haalbaarheid van de opgaven. Wie doet wat in welke gemeente? Welke onderlinge samenwerking past daar bij? En waar beginnen we? 

Regionale webinars

Op 15 en 17 maart organiseren we een aantal regionale webinars waarin we je meenemen in de actualiteit, bespreken we de lessons learned vanuit de essay Dynamiek in de lokale driehoek hebben we een mooi voorbeeld van bovenlokale (prestatie)afspraken en geven we je concrete tips en tricks mee voor jouw bovenlokale prestatieafspraken.

Corporatiemedewerkers kunnen zich aanmelden voor de regio waarin hun corporatie actief is.

 • 15 maart (9.30-11.00 uur) – Regio Midden, voor deelnemers in de regionale samenwerkingsverbanden: NOWOZO, Stedendriehoek, Arnhem-Nijmegen, Foodvalley, Amersfoort, Veluwe, Zeewolde, Woongaard.
  Aanmelden
   
 • 15 maart (12.30-14.00 uur) – Regio Noord-/zuidwest, voor deelnemers in de regionale samenwerkingsverbanden: Noord-Holland Noord, Zuid-Kennemerland-IJmond, SVH, Drechtsteden, MRA, Maaskoepel, Holland Rijnland en Midden-Holland, Zaanstreek-Waterland en U16.
  Aanmelden
   
 • 17 maart (9.30-11.00 uur) Regio Zuid, voor de regionale samenwerkingsverbanden: NO Brabant, West en Hart Brabant, MRE, Limburg en Zeeland.
  Aanmelden
   
 • 17 maart (15.30-17.00 uur) Regio’s Noord en Oost-Nederland, voor deelnemers in de regionale samenwerkingsverbanden: Groningen, Drenthe, VFW/Friesland, WoON Twente en ACo.
  Aanmelden

Factsheets Opgaven & middelen in de regio

Van alle regionale trajecten die hebben meegedaan aan het programma Opgaven & middelen is een facstheet beschikbaar met de actuele situatie.