Hoe staan de regio's er voor? Bekijk de factsheets

Infographic Infographic · 9 november 2021
Expert
Erik van Assen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Een jaar geleden startte Aedes met het regionaal in kaart brengen van de opgaven en middelen. Aanleiding was het onderzoek Opgaven en middelen corporatiesector in juli 2020. Inmiddels hebben de meeste van de 25 regio's hun specifieke situatie in beeld. 

Verschillen per regio

Vanuit het landelijke onderzoek Opgaven en Middelen hebben we een vertaalslag naar de regio gemaakt en creëren we een gedragen beeld hoe we gezamenlijk de opgaven in de regio zo goed mogelijk kunnen realiseren. 

De afronding van de eerste fase maakt inzichtelijk wat de uitdagingen zijn per regio. Dat lees je in onderstaande factsheets. Eind november publiceren we de data van meer regio's.

Kijk ook eens bij