Brochure Ontwerpen voor ouderen

De gemeente Rotterdam ontwikkelde de brochure Ontwerpen voor ouderen om de specifieke woonwensen van ouderen zichtbaar te maken. Nienke Miedema, beleidsadviseur gemeente Rotterdam en spil in het Langer Thuis Akkoord: ‘Navraag onder (toekomstige) senioren naar de woonbehoefte leverde een heel belangrijke randvoorwaarde op: een goede inrichting van de woning, het woongebouw en de woonomgeving.’

In de brochure gaat die randvoorwaarde met voorbeelden, tips en beeld meer leven. Miedema: ‘Daar bleek echt behoefte aan bij de ondertekenaars van het Langer Thuis Akkoord. Zo hebben we meteen een gemeenschappelijk vertrekpunt.’

Gemeente als verbinder

‘Die verbindende en aanjagende rol van de gemeente is cruciaal, zij kunnen een integrale aanpak in gang zetten’, zegt Richard de Boer. Hij heeft als bestuurder van MaasWonen het akkoord ondertekend en is ook ambassadeur van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg. Corporatie MaasWonen richt zich exclusief op het huisvesten van senioren. De Boer deelde de brochure Ontwerpen voor ouderen daarom al op LinkedIn, maar een breder platform is nodig. 

‘Voor veel corporaties is ouderenhuisvesting slechts één van de taken. Maar met de toenemende vergrijzing moeten alle corporaties dit zich meer eigen maken. De brochure is met input van senioren opgesteld en biedt veel praktische handvatten en inzichten over wat zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan een slot boven de deurklink in plaats van er onder. Eenvoudig te realiseren en voor ouderen echt een verbetering’.

Kennis en inspiratie

Ontwerpen voor ouderen omvat nadrukkelijk geen plan van eisen, maar is bedoeld als inspiratie en het uitwisselen van kennis en ervaringen. ‘We moeten breder kijken dan voorheen. De doelgroep is zeer divers en er is geen 1 waarheid of succesformule’, aldus Miedema. 

De Boer vult aan: ‘Wij zijn begin 2021 een pilot gestart waar we met een vast team medewerkers vanuit zorg, welzijn en corporatie het aanspreekpunt zijn voor bewoners in de ThuisPlusFlat. De tussentijdse evaluatie en de reacties van bewoners én medewerkers zijn veelbelovend. Maar er zijn ongetwijfeld nog veel andere woonzorgconcepten te bedenken die werken.’  

De brochure Ontwerpen voor ouderen is een dynamisch document wat betekent dat aanvullingen, nieuwe projecten en ideeën altijd welkom zijn. Mocht je meer willen weten over het pilotproject van MaasWonen, dan kun je contact opnemen met Richard de Boer, [email protected]. Voor meer informatie over het Langer Thuis Akkoord, kun je contact opnemen met Nienke Miedema, [email protected].

Kijk ook eens bij

Langer Thuis Akkoord in Rotterdam

Rotterdam krijgt te maken met een forse vergrijzing. Er komen meer ouderen en de ouderen worden steeds ouder. De verwachting is dat in 2035 ongeveer 1 op de 5 inwoners 65 jaar of ouder is. En dus staat passende ouderenhuisvesting hoog op de gemeentelijke agenda. 

De gemeente, de Rotterdamse woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties ondertekenden in 2020 het Langer Thuis Akkoord. Het startschot voor een integrale aanpak om te investeren in ouderenhuisvesting

In de woonvisie van Rotterdam werd al gesproken over passende huisvesting voor senioren. Het Langer Thuis Akkoord gaat daar dieper op in door het verleiden van senioren voor nieuwe woonvormen en door ze met seniorenmakelaars te helpen aan een meer passende woning. 
Het Langer Thuis Akkoord kent 4 speerpunten:

  • Realiseren van meer levensloopbestendige woningen.
  • Ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten.
  • Stimuleren langer zelfstandig wonen in de wijk.
  • Kennis uitwisselen met organisaties en bewoners.