Aedes tot en met 2025 geaccrediteerd om PE-punten toe te kennen aan eigen bijeenkomsten

Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Bij Aedes aangesloten corporaties zijn zeer tevreden over het niveau en de organisatie van kennis- en opleidingsbijeenkomsten van Aedes, blijkt uit een onderzoek van keuringsinstelling CEDEO. Met deze score is Aedes opnieuw gecertificeerd opleidingsaanbieder en mag ook in 2024 en 2025 punten voor Permanente Educatie (PE) toekennen aan directeur-bestuurders als zij door Aedes zelf georganiseerde bijeenkomsten bijwonen. Als er PE-punten verbonden zijn aan bijeenkomst van Aedes dan staat dat expliciet vermeld in de communicatie over die Aedes-bijeenkomst.

Bijeenkomsten voldoen volgens respondenten aan de verwachtingen, zijn inhoudelijk sterk, worden begeleid door vakkundige mensen, staan dicht bij de praktijk en zorgen voor goede algemene informatie en bruikbare tips.

De aangeboden onderwerpen spelen in op de actualiteit, het levert me veel op om met elkaar te sparren

Aedes laat elke 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek doen, om gecertificeerd te blijven voor het toekennen van PE-punten. Met deze accreditatie mag Aedes PE-punten toekennen aan bijeenkomsten die Aedes zelf organiseert.

Voorwaarde is wel dat de bijeenkomst bijdraagt aan het vergroten van kennis van directeur-bestuurders. Als er PE-punten verbonden zijn aan bijeenkomst van Aedes dan staat dat expliciet vermeld in de communicatie over die Aedes-bijeenkomst.
 

Permanente Educatie verplicht voor directeur-bestuurders

Corporatiebestuurders, die lid zijn van Aedes, zijn verplicht tot Permanente Educatie. Zij moeten steeds in een periode van 3 jaar minimaal 108 PE-punten halen (2021-2023, 2024-2026 etc.). Bestuurders kunnen hun punten behalen bij aanbieders van geaccrediteerde opleidingen.

Kijk ook eens bij
Ik waardeer het dat er verschillende sprekers zijn met ieder hun eigen invalshoek
Logo CEDEO