Veelgestelde vragen van opleidingsaanbieders over Permanente Educatie

Veelgestelde vragen 19 maart 2024
Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden. Veel bestuurders houden die kennis en vaardigheden al goed bij. Om dit leren niet vrijblijvend te laten zijn, zijn bestuurders van woningcorporaties sinds 1 januari 2015 verplicht tot Permanente Educatie (PE). De verplichting is opgenomen in de Governancecode Woningcorporaties (bepaling 3.11) en de richtlijnen zijn vastgesteld in de Kaders Permanente Educatie
Aanbieders van opleidingen, bijeenkomsten en dergelijke vinden in dit document antwoorden op vragen over het toekennen van PE-punten.

De veelgestelde vragen zijn ook beschikbaar als pdf:

1. Kan ik als aanbieder altijd PE-punten toekennen aan mijn activiteit?

Nee. Om PE-punten te kunnen toekennen aan een leergang, bijeenkomst en dergelijke moet een aanbieder geaccrediteerd zijn door een accreditatieorganisatie die de kwaliteit van het aanbod kan waarborgen. Voorbeelden van accreditatieorganisaties zijn: 

 • EQUIS (European Quality Improvement System.
 • AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
 • AMBA (Association of MBAs)
 • NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten)
 • NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie)
 • NOREA (beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland)
 • RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
 • CEDEO (Centrum voor documentatie en informatie over bedrijfsexterne opleidingen)
 • Registerplein
 • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
 • RvA (Raad voor Accreditatie)
 • CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland)

Een accreditatie van alleen het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) voldoet niet aan de kwaliteitseisen om gecertificeerde PE-punten toe te kennen.

Daarnaast moet het gaan om een PE-activiteit zoals een opleiding, leergang, training, congres, seminar, cursus, symposium, themabijeenkomst of workshop gericht op het vergroten van vakkennis, (beroeps)vaardigheden en competenties van een corporatiebestuurder. 

2. Welke voorwaarden gelden om geaccrediteerd te worden?

Dit verschilt per accreditatieorganisatie. Vraag dit na bij de accreditatieorganisatie waar u zich wilt laten accrediteren. Aedes is hierbij niet betrokken.

3. Eenmaal geaccrediteerd, hoe bereken ik het aantal toe te kennen PE-punten?

Eén PE-punt staat voor één studiebelastingsuur: 60 minuten ‘didactisch contact’. Voorbereiding, zelfstudie, reistijd, pauze, netwerken tellen dus niet mee. U stelt als aanbieder zelf vast hoeveel uur er staat voor een opleiding of andere PE-activiteit. 

 

4. Moet ik een bewijs verstrekken met de behaalde PE-punten?

Ja, het is belangrijk dat u een bewijs aan de deelnemer verstrekt met het aantal behaalde PE-punten en (optioneel) de naam van de organisatie waarbij u geaccrediteerd bent. En bewijs kan bijvoorbeeld een certificaat zijn of deelnamebevestiging.

5. Ik ben (mijn organisatie is) niet geaccrediteerd door een accreditatieorganisatie, kan Aedes PE-punten toekennen aan mijn activiteit?

Nee, Aedes kent geen PE-punten toe aan activiteiten van externe aanbieders.

6. Ik ben (mijn organisatie is) niet geaccrediteerd, kan een bestuurder alsnog PE-punten krijgen voor een activiteit die ik organiseer?

Ja, dat kan onder voorwaarden. Een directeur-bestuurder die een leergang heeft gevolgd van een niet-geaccrediteerde aanbieder kan beroep doen op artikel 4 van Kaders Permanente Educatie: ‘Jaarlijks kunnen 8 PE-punten geregistreerd worden voor activiteiten van aanbieders die niet geaccrediteerd zijn.’ Maar let op: de bestuurder bepaalt zelf (samen met zijn/haar RvC)  welke activiteiten het betreft. Voorwaarde is dat het bijdraagt aan de professionalisering van de functie van directeur-bestuurder van een woningcorporatie.

7. Ik ben (mijn organisatie is) niet van plan om geaccrediteerd te worden, is er alsnog een manier om PE-punten te kunnen toekennen?

Nee, in dat geval adviseren wij u om samen te werken met een geaccrediteerde aanbieder.

Lees meer over