Permanente educatie

Corporatiebestuurders blijven zich ontwikkelen en houden hun kennis en vaardigheden actueel via Permanente Educatie (PE). Die afspraak hebben we in 2015 gemaakt in onze vereniging en is vastgelegd in de Governancecode Woningcorporaties. Op het verenigingscongres van 24 november 2022 is besloten om de PE-systematiek te vereenvoudigen. Per 1 januari 2023 is de portal permanente educatie gestopt. De nieuwe systematiek per 1 januari 2023 is vastgelegd in Kaders voor permanente educatie voor bestuurders.

> Heb je als bestuurder een (inhoudelijke) vraag over de systematiek van PE?
Mail dan naar: [email protected]. Of bekijk de veelgestelde vragen.
 

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris