Kaders permanente educatie voor bestuurders

Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Corporatiebestuurders blijven zich ontwikkelen en houden hun kennis en vaardigheden actueel via Permanente Educatie (PE). Die afspraak hebben we in 2015 gemaakt in onze vereniging en is vastgelegd in de Governancecode Woningcorporaties. Op het verenigingscongres van 24 november 2022 is besloten om de PE-systematiek te vereenvoudigen. Per 1 januari 2023 is de portal permanente educatie dan ook gestopt. In dit artikel lees je over de vereenvoudigde afspraken over PE.

Wat verandert er aan de PE-systematiek?

Het bijhouden van het aantal behaalde PE-punten en het monitoren ervan ligt voortaan bij de corporatie zelf. Er is niet meer een centrale portal waar de bestuurders hun PE-punten kunnen bijhouden. En de sanctionering vanuit Aedes vervalt. Het huidige PE Reglement vervangen we door Kaders Permanente Educatie. De Govenancecode Woningcorporaties is aangepast op deze veranderingen (artikel 3.11).

Wat blijft in de PE-systematiek?

De bestuurder maakt met de raad van commissarissen (RvC) afspraken over zijn of haar Permanente Educatie. Elke bestuurder haalt verplicht jaarlijks 36 PE-punten bij geaccrediteerde opleiders. Die PE-periode start in het jaar van de benoeming van de bestuurder of de ingangsdatum van het Aedes-lidmaatschap.

Er geldt een uitzondering voor bestuurders van corporaties met minder dan 1.000 verhuureenheden en meer dan 3 bestuursleden, die een bezoldiging van maximaal 10.000 euro ontvangen. Zij moeten gezamenlijk binnen 3 jaar 108 punten halen.

Het blijft mogelijk om meerjarige leergangen te volgen zolang er in 3 jaar minimaal 108 PE-punten zijn behaald. Jaarlijks kunnen 8 PE-punten worden toegekend voor activiteiten van opleiders die niet geaccrediteerd zijn. In het jaarverslag vermeldt de corporatie de inspanningen op het gebied van Permanente Educatie. Als de afspraken afwijken van de Kaders Permanente Educatie en de RvC hiermee akkoord gaat, dan moet dit ook in het jaarverslag worden vermeld.

Heb je vragen over Permanente Educatie?

Heb je vragen over Permanente Educatie? Mail dan naar [email protected].