Kaders permanente educatie voor bestuurders

Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Corporatiebestuurders blijven zich ontwikkelen en houden hun kennis en vaardigheden actueel via Permanente Educatie (PE). Die afspraak hebben we in 2015 gemaakt in onze vereniging en is vastgelegd in de Governancecode Woningcorporaties. Op het verenigingscongres van 24 november 2022 is besloten om de PE-systematiek te vereenvoudigen. In dit artikel lees je hoe dat nu is geregeld.

PE-punten zelf bijhouden en monitoren

De corporatie houdt zelf het aantal behaalde PE-punten bij en doet ook zelf de monitoring. Er is niet meer een centrale portal waar de bestuurders hun PE-punten kunnen bijhouden. Vanuit Aedes is de sanctionering vervallen. De regels over PE-punten die we met elkaar hebben afgesproken staan in Kaders Permanente Educatie. De Govenancecode Woningcorporaties is hierop aangepast (artikel 3.11).

Overige afspraken PE-systematiek

De bestuurder maakt met de raad van commissarissen (RvC) afspraken over zijn of haar Permanente Educatie. Elke bestuurder haalt verplicht jaarlijks 36 PE-punten bij geaccrediteerde opleiders. Die PE-periode start in het jaar van de benoeming van de bestuurder of de ingangsdatum van het Aedes-lidmaatschap.

Er geldt een uitzondering voor bestuurders van corporaties met minder dan 1.000 verhuureenheden en meer dan 3 bestuursleden, die een bezoldiging van maximaal 10.000 euro ontvangen. Zij moeten gezamenlijk binnen 3 jaar 108 punten halen.

Het blijft mogelijk om meerjarige leergangen te volgen zolang er in 3 jaar minimaal 108 PE-punten zijn behaald. Jaarlijks kunnen 8 PE-punten worden toegekend voor activiteiten van opleiders die niet geaccrediteerd zijn. In het jaarverslag vermeldt de corporatie de inspanningen op het gebied van Permanente Educatie. Als de afspraken afwijken van de Kaders Permanente Educatie en de RvC hiermee akkoord gaat, dan moet dit ook in het jaarverslag worden vermeld.

Heb je vragen over Permanente Educatie?

Heb je vragen over Permanente Educatie? Mail dan naar [email protected].