Bossche corporaties en hun lobby

Nieuws 7 februari 2022
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

‘Welke mooie dingen kunnen wij doen voor de stad?’ Vanuit die vraag bedachten 4 woningcorporaties in Den Bosch een aanpak om de gemeentepolitiek bij te praten en te betrekken bij het werkveld van corporaties. 

Goed wonen

Als Bossche corporaties werken we al veel samen,’ vertelt Lianne van Klaveren, strategisch adviseur Communicatie bij Zayaz. ‘Maar in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen we "goed wonen" bij de fracties van de politieke partijen meer onder de aandacht brengen. Met het belang van onze huurders en woningzoekenden voorop, vertellen wat de crisis op de woningmarkt in Den Bosch betekent, en op welke specifieke thema’s uit de prestatieafspraken de politiek aan zet is. We staan immers samen voor veel uitdagingen op de woningmarkt.’ Samen met BrabantWonen, Woonstichting JOOST en Mooiland ging Van Klaveren aan de slag.

den bosch prestatieafspraken 2022

Van links naar rechts: Roy Geers (wethouder Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie), Carly Jansen (Mooiland), Rob Dekker (Woonstichting JOOST), Mohamed Acharki (Zayaz), Minko de Weerd (BrabantWonen) en Diny Peters (Stedelijk Huurders Platform).

Vorig jaar juli ontvingen alle programmacommissies en fractievoorzitters al een brief met dit appel. Het aansluitende kenniscafé in het najaar werd door corona-beperkingen omgezet naar 1 op 1 gesprekken met fracties. Dat bleek een mooie gelegenheid waar bestuurders en beleidsmedewerkers van de corporaties met de factsheet Goed wonen in ‘s-Hertogenbosch alle issues konden doorlopen en toelichten. Binnenkort deelt Zayaz de verdere uitwerkingen met de partijen en staat ‘goed wonen’ in alle verkiezingsprogramma’s.

Gemeenteraadsverkiezingen

‘En nu komen we in de fase waarin we inwoners en huurders in Den Bosch bewust willen maken dat hun stem op 16 maart wel degelijk invloed heeft. Daar gebruiken we vooral Facebook voor.’ Maar daar blijft het niet bij.

Want wanneer een nieuw college is geformeerd, staat een wandeling door de wijken op de agenda. Om de nieuw gekozen raadsleden kennis te laten maken met de praktijk, om informeel bij te praten en om te laten zien waar de kansen en uitdagingen liggen. Maar ook na deze wandeling blijven de 4 corporaties stelselmatig aandacht vragen voor de woon-issues in hun stad. Zowel bij gemeente, bij de fracties en gemeenteraad als in het publieke debat.   

Lees meer over