Nieuwe afspraken om huisuitzettingen door energiecrisis te voorkomen

Nieuws Nieuws · 22 december 2022
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Door stijgende prijzen en hoge energierekeningen lopen mensen meer risico op achterstanden bij het betalen van hun huur. Daarom maken de minister voor VRO, VNG, Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang opnieuw afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen door huurachterstanden. Dezelfde partijen maakten tijdens de coronacrisis vergelijkbare afspraken.

De afspraken houden in dat huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. De partijen vertegenwoordigen ruim 80% van de huurhuizen in Nederland. Woonbond ondersteunt de afspraken.

Snel contact bij betalingsachterstand

De partijen proberen al langer om betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren. Snel contact tussen verhuurder en huurder helpt de groei van schulden én uiteindelijk huisuitzetting te voorkomen. Daarom ondertekende Aedes ook de intentieverklaring Samen schuldregelingen redden, samen met bijna 30 koepels van schuldeisers, schuldhulpverleners en overheidsdiensten.

Gemeenten ontvangen signalen van verhuurders over betalingsachterstanden en kunnen inwoners zo sneller (schuld)hulp aanbieden. Huurders met dreigende betaalproblemen kunnen ook zelf naar hun gemeente voor hulp. Ook kunnen zij voor informatie terecht op Geldfit.nl of bellen met 0800-8115 (gratis en anoniem).

Maatwerkafspraken in individuele situaties

Corporaties beseffen zich dat veel mensen op dit moment minder te besteden hebben of zich er zorgen over maken. Naast de algemene kabinetsmaatregelen, zoals het instellen van een energieplafond, is het nodig om aandacht te houden voor individuele situaties. Dat geldt bij het voorkomen van schulden, maar ook bij het vroegtijdig signaleren en helpen oplossen van mensen die schulden maken.

Corporaties en andere verhuurders spannen zich daarom in om met huurders maatwerkafspraken te maken. Denk aan het tijdelijk opschorten van de huur of het treffen van een betalingsregeling. Het zoveel mogelijk voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden past hierbij.

In de onlangs gepubliceerde Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede bundelde Aedes aanpakken en voorbeelden uit de praktijk van woningcorporaties. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen, signaleren en oplossen van huurachterstanden.

Om sneller hulp te kunnen bieden bij huurachterstanden heeft Aedes daarnaast met de NVVK een modelconvenant voor woningcorporaties opgesteld.

Kijk ook eens bij