Regel huurschulden sneller en efficiënter met het Schuldenknooppunt

Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Het Schuldenknooppunt is een gestandaardiseerde oplossing voor veilige, digitale communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Het is begin 2021 gelanceerd op initiatief van de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening) en met steun van onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wat heeft het Schuldenknooppunt te bieden aan corporaties? Projectleider Marianne Oostrik legt het uit.

Wat is het doel van het Schuldenknooppunt?

‘Wij zorgen ervoor dat het regelen van schulden sneller en efficiënter verloopt. Schuldhulpverleners en schuldeisers, waaronder corporaties, communiceren nu nog vaak op verschillende manieren om een schuldregeling te treffen. Zo krijgen corporaties een saldoverzoek of betaalvoorstel over de huurschuld op allerlei manieren binnen: via e-mail, post of een webportal. Ook de inhoud van de berichten verschilt.'

'Via het Schuldenknooppunt kunnen schuldhulpverleners en schuldeisers die gegevens met gestandaardiseerde digitale berichten uitwisselen. Alle verzoeken en berichten komen dan op uniforme wijze via 1 kanaal binnen. Dat betekent minder handmatige handelingen en minder ruimte voor fouten. We zijn begonnen met berichten voor schuldregelen, maar willen dat verbreden naar de hele schuldenketen. Zodat straks ook berichten over bijvoorbeeld vroegsignalering via het Schuldenknooppunt kunnen lopen.’

Kijk ook eens bij

Hoe werkt het?

‘Wij zijn een digitaal uitwisselkanaal, een doorgeefluik voor gestandaardiseerde en versleutelde berichten. Het Schuldenknooppunt is dus geen database: wij slaan geen gegevens op. We hebben het Schuldenknooppunt samen met schuldhulpverleners, schuldeisers en softwareleveranciers ontwikkeld.’

Privacy by design en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is vanaf het begin het uitgangspunt geweest. Bij elke nieuwe release voeren we een Data protection impact assessment uit waarin we eventuele privacy-risico’s van de gegevensverwerking in kaart brengen. Mogelijke beveiligingsproblemen sporen we vroegtijdig op met een Security Assessment. Overigens hebben we die nog nooit vastgesteld.’

Kijk ook eens bij

Wie zijn aangesloten?

‘Ruim een derde van de gemeentelijke schuldhulpverleners is inmiddels aangesloten en andere zijn daar nu mee bezig. Van de schuldeisers doen al een aantal grote incasso-organisaties en energieleveranciers mee. Ook zorgverzekeraars realiseren hun aansluiting. Staedion is de eerste corporatie die bij het Schuldenknooppunt is aangehaakt. Inmiddels hebben ook andere corporaties interesse getoond.’

Wij communiceren nu via 1 kanaal met schuldhulpverleners. Op een veilige manier. Het levert ons een flinke tijdwinst op. En dat is belangrijk voor onze huurders met financiële problemen. Elke dag dat een schuld niet is geregeld, betekent voor hen een extra slapeloze nacht. Ik hoop dan ook dat veel meer corporaties bij het Schuldenknooppunt aanhaken.

Timo Walhain
Senior medewerker Huurincasso Staedion

‘Vooral bij schuldeisers is er wat koudwatervrees. We zien dat organisaties toch nog even hun juridische afdeling raadplegen. Die extra check zorgt voor vertraging, terwijl we natuurlijk versnelling willen: hoe meer schuldeisers en schuldhulpverleners aansluiten, hoe sneller we schulden kunnen oplossen. Daarom vragen we aan corporaties: ga niet op elkaar zitten wachten en sluit je aan. Dan kunnen schuldenregelingen sneller tot stand komen en krijgen huurders met financiële problemen eerder schuldenrust. Daarnaast leidt de efficiëntere communicatie tot een kostenbesparing.’

Aansluiten bij het Schuldenknooppunt?

Op de site van het Schuldenknooppunt vind je meer informatie. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers.

Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten. Aan het gebruik van het Schuldenknooppunt zijn kosten verbonden: eenmalige aansluitkosten en een jaartarief.