Snellere hulp bij huurachterstanden met modelconvenant

Nieuws 15 december 2022
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Nieuwe afspraken tussen schuldhulpverleners en woningcorporaties zorgen voor snellere hulp bij huurachterstanden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een modelconvenant voor woningcorporaties. Samen met 13 Aedes-leden stelden Aedes en de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK dit modelconvenant op.

Het convenant heeft grote voordelen: het stroomlijnt en bekort het proces van schuldhulp en zorgt voor eenduidigheid. Met als uiteindelijk doel dat huurders met schulden snel duidelijkheid en rust krijgen en geholpen worden.
Rob Ravestein
belangenbehartiger Betaalbaarheid Aedes

Ruimte voor bestaande regelingen

Sommige corporaties hebben al regelingen getroffen op het gebied van sociale incasso. Soms gaan die zelfs verder dan het convenant. Het is niet de bedoeling dat ze die terugdraaien als ze het modelconvenant ondertekenen. Daarom is er in het modelconvenant ruimte voor bestaande of aanvullende afspraken. Bovendien is er vastgelegd dat er altijd afwijkingen mogelijk zijn.

Het convenant sluit goed aan bij de Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede die Aedes eerder dit jaar publiceerde.

Kijk ook eens bij

Hulp sneller en eenvoudiger op gang

ZOwonen was betrokken bij het tot stand komen van het modelconvenant. De corporatie weet uit ervaring welke werkzaamheden komen kijken bij het opstarten van de schuldhulpverlening. Met het convenant kan dit opstarten sneller en eenvoudiger.

Ik zie het als onze taak de overige woningcorporaties in Limburg aan te sporen ook aan te sluiten
Angelica Eussen
procesregisseur Betaalbaarheid ZOwonen

Mensen uit de penarie helpen

Ook Woonstad Rotterdam was betrokken bij het modelconvenant. Het voordeel voor de corporatie is dat je weet wat je moet doen en wat je mag verwachten als er schuldhulpverlening wordt ingezet. Daarmee help je de mensen die nu in de penarie zitten.

Het is goed dat er een convenant is, want er was nog niets. Er ligt nu een document dat elke corporatie aan het bestuur kan voorleggen ter ondertekening. Ik hoop dat veel corporaties zich eraan gaan committeren.
Jos Versteeg
manager Incasso Woonstad Rotterdam

Maatwerk voor Aedes-leden

Het modelconvenant is helemaal toegesneden op woningcorporaties en het feit dat ze vrijwel allemaal lokaal en soms regionaal opereren. Goede lokale samenwerkingsafspraken kunnen blijven bestaan en het blijft mogelijk om aanvullende afspraken te maken.

Onderteken het modelconvenant

Aedes, de betrokken corporaties en de NVVK roepen woningcorporaties op het modelconvenant te tekenen. 

Lees meer over