Aedes steunt oproep van ACM voor matigen verhoging warmtetarieven

Nieuws Nieuws · 24 december 2021

Nu de gasprijzen enorm zijn gestegen, kiest Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor een actieve rol richting warmteleveranciers. Zij roept de leveranciers op om hun tarieven niet onnodig te verhogen om meer winst te boeken. Volgens de geldende systematiek zouden de leveranciers hun prijzen kunnen verhogen met 67%, terwijl hun klanten niet de mogelijkheid hebben om van leverancier te wisselen. Om eventuele hogere kosten te kunnen onderbouwen, vraagt ACM aan warmteleveranciers op voorhand de kosten inzichtelijk te maken. Daarmee wijkt de ACM af van de reguliere procedure en stimuleert daarmee dat warmteleveranciers niet zomaar het maximum tarief vragen. Enkele leveranciers geven al aan dat ze de maximale verhoging niet zullen doorvoeren.

De tarieven van warmtenetten zijn door de Warmtewet gekoppeld aan de gasprijzen. Daarbij mogen warmteleveranciers hun tarieven verhogen, maar niet ‘meer dan anders’ dan bij gas het geval zou zijn. Leveranciers zijn daarbij gehouden aan een maximale stijging, maar ze hoeven niet tot dat maximum te gaan. Minder stijging, of geen stijging van de tarieven, mag ook volgens de regels.

Zorgen

Aedes onderschrijft de zorgen, ook geuit door o.a. de Woonbond over het hoge maximumtarief en benadrukt daarnaast dat het zeer belangrijk is dat de nieuwe Warmtewet snel rond komt. De nieuwe wet moet er onder meer voor zorgen dat de prijs voor warmte losgekoppeld wordt van de gasprijs en gebaseerd wordt op daadwerkelijke kosten. Een reële en transparante tariefstructuur voor warmtenetten is cruciaal voor de warmtetransitie.

Compensatie

Voor de stijgende energieprijzen heeft de overheid een eenmalige compensatie aangekondigd die neerkomt op zo’n €400 per huishouden. Deze compensatie loopt via de elektriciteitsrekening en is daarmee onafhankelijk van of mensen een gas- of warmtenetaansluiting hebben. Daarnaast heeft het demissionair kabinet aangekondigd €200 extra compensatie beschikbaar te stellen voor huishoudens met de laagste inkomens.

Kijk ook eens bij