Akkoord Europese richtlijn verduurzaming gebouwen geeft corporaties ruimte

Nieuws 14 december 2023
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten hebben een politiek akkoord gesloten over de richtlijn voor energieprestatie van gebouwen (EPBD). De uitwerking van de EPBD pakt gunstig uit voor woningcorporaties.

Met het akkoord komt er een einde aan de maandenlange onderhandelingen over deze wetgeving. Aedes gaat de definitieve wetteksten nader bestuderen, maar is in eerste instantie positief. De richtlijn zet in op ambitie, maar laat ook veel ruimte voor de manier waarop woningbezitters, en dus ook corporaties, aan deze ambitie kunnen voldoen. Met die ruimte kunnen corporaties op een efficiënte en sociale wijze hun woningen verduurzamen.

Normering gebouwde omgeving

Het belangrijkste onderdeel van de EPBD is de invoering van normering om bestaande gebouwen, dus ook woningen, te verduurzamen. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat het primaire energieverbruik van de woningen afneemt. Hierbij gelden de volgende doelstellingen:

  • 2020-2030: 16% reductie in primair energieverbruik
  • 2020-2035: 20-22% reductie in primair energieverbruik

Hiervan moet 55% gerealiseerd worden in de gebouwen met het hoogste energieverbruik (slecht presterende gebouwen). Een gebouw presteert slecht als het behoort tot de 43% gebouwen met de laagste energieprestaties.

Wat vindt Aedes van dit akkoord?

Aedes is positief over de gekozen opzet van normering. Voor woningcorporaties is het belangrijk dat zij de Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting kunnen uitvoeren. Hierbij geldt vaak dat de beste manier voor het verduurzamen van woningen, een wijkgerichte of complexgerichte aanpak is. Die levert immers schaalvoordelen op. Doordat de normering een doelstelling is op voorraadniveau, in plaats van gebouwniveau, krijgt de wijkgerichte of complexgerichte aanpak alle ruimte. Aedes ziet op dit punt veel van de lobby-inzet terug.

Ook is Aedes tevreden dat 2020 als basisjaar genomen is. Dit voorkomt dat lidstaten wachten met verduurzaming totdat de EPBD ingaat. En renovaties die woningcorporaties nu al doen, tellen hierdoor ook mee. 

Geen herziening van energielabels

Het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Europese Commissie bevatte een herziening van de energielabels. Op het moment dat de EPBD in werking treedt (2025), zouden de 15% slechtst presterende gebouwen onder label G vallen. 

Dit is definitief van de baan. Aedes was geen voorstander van weer een herziening van de energielabels, en is dus blij dat dit voorstel niet doorgaat. 

Vervolg

Het Europees Parlement gaat nog stemmen over het onderhandelingsakkoord. Ook de lidstaten moeten nog instemmen. Hierna gaan lidstaten de EPBD implementeren in nationale wetgeving. De definitieve EPBD treedt in 2025 in werking. Aedes gaat informatiemateriaal over de nieuwe EPBD ontwikkelen voor haar leden.

Lees meer over