Proeftuinen aardgasvrije wijken: 14 nieuwe gemeenten

Nieuws Nieuws · 10 maart 2022
Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Met de Proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) kunnen gemeenten met rijkssubsidie stapsgewijs hun woningen loskoppelen van het aardgas en aansluiten op alternatieve bronnen. Ze doen dit vaak samen met woningcorporaties. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft tijdens het congres Aardgasvrije Wijken de nieuwe selectie aardgasvrije wijken bekendgemaakt.  

In deze derde en laatste selectieronde aardgasvrije wijken is gericht uitgevraagd op stapsgewijze aanpakken, zodat gemeenten ook hiervan kunnen leren. Voor deelname aan PAW geldt dat de overstap naar aardgasvrij vóór 2040 moet worden gemaakt. Isolatie richting de Standaard moet ook onderdeel uitmaken van de aanpak. 

Bijna twee derde van de geselecteerde gemeenten zet met een stapsgewijze aanpak in op isolatie en hybride warmtepompen als tussenoplossing. Een aantal proeftuinen gaat aan de slag met een (zeer) lage temperatuur warmtenet en aquathermie. Er zijn ook aanpakken met zonthermie als bron. Zoals de PVT-systemen (een combinatie van een zonnecollector en een PV-paneel) met kleine wijknetten, en een warmte-koude netwerk met de inzet van zonnewarmte en seizoensopslag.  

Uitvoerbaar, betaalbaar én met draagvlak 

De selectie van de proeftuinen is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Daarin zijn programmapartners, stakeholders en wetenschappers vertegenwoordigd. Behalve de gezochte variatie in aanpakken is bij alle plannen nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van bewoners. In bijna alle aanpakken werkt de gemeente intensief samen met bestaande bewonerscollectieven en is er veel aandacht voor betaalbaarheid.  

Opvallend is in deze derde ronde dat er nog meer samenwerking is met lokale partijen. En dat er nu ook wordt samengewerkt met universiteiten en kenniscentra. Veel aanpakken  gaan uit van een brede gebiedsvisie. Zo zijn er grote gemeenten met een aanpak waarbij (energie)armoede en leefbaarheid centraal staan. Ook zijn er plattelandsdorpen waar de aanpak aardgasvrij gecombineerd wordt met bijvoorbeeld aanpak van krimp en vergrijzing, werkgelegenheid en levensloopbestendigheid van woningen.  

Kijk ook eens bij

Download het overzicht Proeftuinen aardgasvrije wijken