Samen naar CO2-neutraal: gebruik de Aedes Routekaart

Nieuws Nieuws · 13 januari 2021
Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Hoe vertalen woningcorporaties het Klimaatakkoord naar beleid voor verduurzaming? Komend voorjaar lanceert Aedes voor haar leden de nieuwe Routekaart. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze nieuwe routekaart is de uitwerking van het Klimaatakkoord. Met de routekaart kunnen corporaties de vraag beantwoorden in hoeverre er door de recente uitwerking van het Klimaatakkoord op strategische hoofdlijnen aanpassing nodig is van de eigen verduurzamingsplannen.

Zo dwingt het politieke besluit om de woningvoorraad aardgasvrij te maken mogelijk tot nieuwe strategische keuzes. Gemeenten nemen nog dit jaar een besluit over hun Transitievisie warmte, waarin zij per wijk bepalen voor welke warmteoplossing zij kiezen. De Aedes Routekaart geeft corporaties inzicht in de uitdagingen binnen hun eigen woningvoorraad. Zij kunnen de uitkomsten van hun routekaart gebruiken als gespreksinstrument in het overleg met de gemeente over de Transitievisie warmte.

Standaard & Streefwaarden

Het Klimaatakkoord krijgt daarnaast concrete vorm met de formulering van de nieuwe Standaard & Streefwaarden. Hierbij wordt een netto warmtevraag bepaald, waaraan woningen in 2050 moeten voldoen. Dit heeft mogelijk consequenties voor het isolatieniveau (en dus de kosten) van woningen die verduurzaamd worden. De routekaart verschaft ook hier inzicht in.

Sinds afgelopen najaar werkt Aedes samen met een werkgroep aan de ontwikkeling van de routekaart.

De portal voor de Aedes Routekaart komt in april beschikbaar voor corporaties. Ter voorbereiding hierop hoort Aedes graag van corporaties welk team verantwoordelijk wordt voor het invullen ervan en wie het aanspreekpunt is. U kunt reageren via: [email protected]. Wij nemen dan contact op om het verdere verloop en de voorbereidingen voor de routekaart met het team van uw corporatie te delen.