Verduurzaming

Wijkuitvoeringsplannen

Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Wat is een wijkuitvoeringsplan?

In een wijkuitvoeringsplan werkt de gemeente, samen met andere betrokken partijen zoals de woningcorporaties, de Transitievisie Warmte uit op niveau van de wijk. Omdat corporaties veel vastgoed in bezit hebben, zijn zij belangrijke gesprekspartners bij de ontwikkeling van wijkuitvoeringsplannen.

De wijkuitvoeringsplannen benoemen per wijk voorkeuren voor de warmtevoorziening die het gas moet gaan vervangen. Deze voorkeuren zijn niet dwingend, huiseigenaren kunnen ook zelf al aan de slag gaan met alternatieve energiebronnen. Verder bepaalt een wijkuitvoeringsplan wanneer een wijk wordt afgesloten van het aardgas. Die datum moet minimaal acht jaar voor afsluiting van het aardgas vastliggen.

Om de wijkuitvoeringsplannen te ondersteunen, zorgt het Rijk voor:

  • Een leidraad om primair gemeenten te ondersteunen
  • Verbetering van randvoorwaarden door aanpassing van landelijke wet- en regelgeving

Proeftuinen en Kennis- en Leerprogramma

Een belangrijke succesfactor voor een wijkuitvoeringsplan is woonlastenneutraliteit, waarbij de verduurzamingskosten zijn terug te verdienen via een lagere energierekening. Corporaties zullen daarbij uitgaan van het moment van transitie. Er lopen nu experimenten met het aardgasvrij maken van wijken, dit zijn de proeftuinen. De ervaringen worden gedeeld via het Programma Aardgasvrije Wijken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten richt een Kennis- en Leerprogramma in dat de ervaringen van de Proeftuinen bundelt, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren.

Lees meer