Wat biedt Aedes?

Waaraan kun je deelnemen?

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Afhankelijk van je functie en werkgebied kun je aan verschillende activiteiten in de vereniging deelnemen. Variërend van de voorbereiding van standpunten in de belangenbehartiging tot aan de ontwikkeling en professionalisering van de sector.

Hiervoor organiseren wij het hele jaar door allerlei fysieke en online bijeenkomsten, online consultatiebijeenkomsten, (strategische) klankbordgroepen en werkgroepen. Soms vragen we of je informatie over een specifiek onderwerp met ons wil delen via een online enquête. Formele besluiten in onze vereniging nemen directeur-bestuurders tijdens de halfjaarlijkse verenigingscongressen.

Aedes-verenigingscongres

Ben je directeur-bestuurder van een woningcorporatie die bij Aedes is aangesloten? Dan ben je van harte welkom op de verenigingscongressen die Aedes minimaal 2 keer per jaar organiseert. Hier nemen we samen de belangrijkste besluiten over en voor de vereniging. Ook is er ruimte om met collega-bestuurders standpunten uit te wisselen, debat te voeren, te netwerken en je te laten inspireren.

Meestal zijn deze congressen in mei en november. Als de actualiteit dat vraagt organiseren we extra verenigingscongressen. Via een mail van de voorzitter ontvangen alle directeur-bestuurders een uitnodiging voor de verenigingscongressen.

Kijk ook eens bij

Aedes-consultatiebijeenkomst

Om de verenigingscongressen goed voor te bereiden, organiseren we voor directeur-bestuurders online-consultatiebijeenkomsten. Hier kun je met leden van het Aedes-bestuur en andere collega-directeurbestuurders alvast de congresonderwerpen inhoudelijk bespreken. Hier bepalen we ook op welke manier we de verschillende congresonderwerpen gaan behandelen.

Tijdens deze bijeenkomsten heb je volop de mogelijkheid om vragen te stellen en achtergrondinzichten uit te wisselen. Op het congres zelf ontbreekt hiervoor vaak de tijd. Via een mail van de voorzitter ontvangen alle directeur-bestuurders een uitnodiging voor de consultatiebijeenkomsten.

Kennismaking nieuwe directeur-bestuurders

Ben je nieuw als directeur-bestuurder van een woningcorporatie? Speciaal voor nieuwe bestuurders organiseren we elk voorjaar een kennismakingsdag met uitleg over de vereniging en de sector. Je ontvangt hiervoor automatisch een uitnodiging.

Ben je benieuwd wanneer de eerstvolgende kennismakingsdag is? Stuur dan een mailtje naar verenigingssecretaris Barbara Mossinkoff.

Strategische klankbordgroepen en (bestuurlijke) werkgroepen

Als directeur-bestuurder kun je in een strategische klankbordgroep op reguliere basis meedenken over de ontwikkelingen binnen het onderwerp van de klankbordgroep en zo mede de standpunten van Aedes over dat onderwerp bepalen.

De 5 strategische klankbordgroepen zijn themagewijs georganiseerd: Duurzaamheid, Betaalbaarheid, Beschikbaarheid en veiligheid, Sociaal domein, Financiering en sturing. Elke klankbordgroep heeft een maximaal aantal deelnemers dat representatief is voor de hele vereniging.

Daarnaast richten we voor specifieke projecten of onderwerpen (bestuurlijke) werkgroepen op; bijvoorbeeld voor de benchmark, huurrecht of digitalisering. Vacatures in klankbordgroepen en werkgroepen, lees je in onze ledenbrief en/of krijg je via de mail.

Bijeenkomsten, kennissessies en webinars

Het hele jaar door ben je als corporatiemedewerker van harte welkom bij uiteenlopende bijeenkomsten en kennissessies, fysiek en online. Geef je mening, draag ideeën aan, draag bij aan het bepalen van de koers van de vereniging, deel je kennis en ervaring, laat je inspireren door je collega’s bij andere woningcorporaties.

Afhankelijk van het onderwerp en het doel van de bijeenkomst nodigen we voor een bijeenkomst soms ook samenwerkingspartners of stakeholders uit. Je vindt alle bijeenkomsten in het activiteitenoverzicht op Aedes.nl. Soms ontvang je via de mail een gerichte uitnodiging.

Corporatiedag

Op de Corporatiedag draait het om kennis uitwisselen, collega’s van andere corporaties fysiek ontmoeten en elkaar bijpraten over wat je dagelijks doet. De Corporatiedag biedt je een gevarieerd programma met een heleboel workshops. De rode draad in het programma is altijd ons dagelijks en bijzondere werk.

De dag is alleen toegankelijk voor medewerkers van woningcorporaties die bij Aedes zijn aangesloten. We organiseren deze dag meestal om het jaar. Op 11 oktober 2022 was er een Corporatiedag in Den Bosch.

Enquêtes

Zo nu en dan versturen we digitale enquêtes om over wisselende onderwerpen feiten en cijfers, maar ook meningen en standpunten bij je op te halen, bijvoorbeeld over huurachterstand en huisuitzettingen, grondbeleid, huurbeleid, ervaringen omgaan met verward gedrag.

Enquêtes ontvang je meestal via de mail en vaak attenderen we je er extra op via de 2-wekelijkse ledenbrief. De feiten en cijfers die we op die manier ophalen maken we, als de gegevens dat toelaten, toegankelijk via het Aedes-datacentrum.

Communities

Benieuwd hoe je collega's bij andere corporaties omgaan met die ene prangende kwestie waarmee je bezig bent? Of wil je juist anderen verder helpen met jouw kennis? Dat kan heel gemakkelijk via de Aedes-communities. Daar kun je contact leggen met je vakgenoten of collega’s met eenzelfde functie, kennis delen of elkaar vragen te stellen.

In de vereniging zijn bijna 30 digitale communities actief. Deze zijn georganiseerd rond een specifiek onderwerp of werkterrein. Een deel ervan is toegankelijk voor iedereen, een deel is besloten en alleen toegankelijk voor medewerkers van Aedes-leden. Is een community besloten dan kun je toelating aanvragen door de community van jouw keuze in het overzicht aan te klikken en daarna op de roze knop 'wordt lid van deze community' te klikken. De beheerders van de community controleren of je aanvraag voldoet aan de toelatingscriteria.

Aanmelden voor onze bijeenkomsten?

Kijk op de actuele bijeenkomstenagenda. Gerichte uitnodigingen voor de verschillende bijeenkomsten, dialogen, en congressen ontvang je via een mail.