Aedes-benchmark 2022: stappen gezet, sprongen nodig

Nationale Prestatieafspraken explainer

Wat zijn de Nationale Prestatieafspraken?

Door het afschaffen van de verhuurderheffing komt er bij corporaties per 1 januari 2023 jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende Nationale Prestatieafspraken. In deze video zie je in 4 minuten wat de belangrijkste afspraken inhouden.

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.