Alle hens aan dek voor bouw 150.000 sociale huurwoningen

Inkomensafhankelijke huren

Hoe zit het met inkomensafhankelijke huren?

Met ingang van 1 juli 2022 mogen woningcorporaties de huren weer verhogen. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft de ruimte daarvoor vastgesteld op 2,3%. Daarnaast heeft de minister bepaald dat corporaties voor huishoudens met een hoger inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen doorvoeren.

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.