Werk je ook aan een nieuwe wijkaanpak? Doe mee aan BuurtSaam!

Nieuws Nieuws · 5 december 2023
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Een goed ingerichte buurt voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag betekent een betere buurt voor iedereen.  Maar een gezonde, sociale en veilige leefomgeving komt niet vanzelf tot stand. Vergrijzing, individualisering en digitalisering vragen om nieuwe strategieën en aanpakken. In BuurtSaam, een project van onder meer Platform31, maak je samen met je andere partners in de wijk  een concrete wijkaanpak voor een inclusieve buurt. 

Wat is BuurtSaam?

Om dat te realiseren startten Platform31 en het College van Rijksadviseurs, met medewerking van LSA Bewoners en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, BuurtSaam op. Een project waar je als woningcorporatie aan de slag kunt met je eigen concrete aanpak, gebiedsvisie of uitvoeringsplan van de woonzorgvisie. BuurtSaam helpt je lokale doelen en plannen voor de leefbare, sociale en inclusieve wijken te realiseren. Het is dan wel noodzakelijk dat ook de gemeente participeert en mogelijk ook zorg- en welzijnpartners.

Meer weten?

Het project deelt kennis en ervaringen uit de praktijk in webinars, excursies en een handreiking om op lokaal niveau met elkaar in gesprek te gaan en tot actie te komen. Meer weten? Neem dan contact op met de initiatiefnemers van Platform31: [email protected] en [email protected]