Limburgse corporaties vergelijken kosten van nieuwbouw met conceptueel bouwen

Experts
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De enorme nieuwbouwopgave vraagt om nieuw opdrachtgeverschap. Ofwel: niet meer denken in unieke projectontwikkeling, maar de regie voeren bij de bestelling van kant-en-klare woonproducten. Koos Eggels, Adviseur Vastgoedstrategie bij Wonen Limburg, weet er alles van. In de masterclass op 16 juni 2022 deelt hij informatie over de kosten voor nieuwbouw versus conceptueel bouwen.

Wat is jouw taak bij Wonen Limburg?

‘Ik vertaal de koers van Wonen Limburg naar strategische richtingen voor vastgoed. We hebben met enorme uitdagingen te maken: de wooncrisis, betaalbaarheid en klimaatdoelen. In ons portefeuilleplan staat beschreven waar we in 2035 willen staan, bijvoorbeeld rond circulariteit, conceptueel bouwen en houtbouw. Op basis van onze koers is het plan om 65% conceptueel te gaan bouwen.’

Hoe past het regisseurschap van de corporatie daarbij?

‘Eerder ging het als volgt. Wanneer we een initiatief voor nieuwbouw hadden, gingen we aan tafel met de architect en bouwer. Vervolgens gingen er mensen wonen. Nu bedenken we vooraf: welke productmarktcombinatie (PMC) hebben we nodig en wat zijn de eisen daarbij? Dat kopen we in, op basis van standaarden zoals de Woonstandaard. Vervolgens treden we op als regisseur. We checken steeds of wat we hadden bedacht ook echt klopt, maar blijven weg uit het ontwikkelproces.’

Lees verder onder de quote.

Conceptbouwers spelen in op de uitdagingen in de volkshuisvesting
Koos Eggels
Koos Eggels
Adviseur Vastgoedstrategie bij Wonen Limburg

Wat is het voordeel van conceptueel bouwen?

‘Conceptbouwers spelen in op de uitdagingen die we net noemden. Door gebruik te maken van kant-en-klare woonproducten zorg je voor vlotte beschikbaarheid. Voordeel van een dergelijk product is dat het schaalbaar is en daarmee zeer geschikt voor de realisatie van grotere aantallen woningen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt met circulaire en duurzame materialen. Voor ons is dat nu belangrijker dan de kosten.’

Maar betaalbaarheid is toch ook een issue?

‘Zeker, hoewel beschikbaarheid en duurzaamheid op dit moment zwaarder wegen. Tegelijk willen we op een rij zetten wat conceptueel bouwen met de kosten doet. We gaan met de deelnemende partijen vanuit Bouwstroom Limburg de totale kosten van nieuwbouw vergelijken met die van conceptueel bouwen.'

'Hierbij brengen we de grond-, bouw- en bijkomende kosten in kaart per productmarktcombinatie (PMC). Die gaan we onderling vergelijken én naast landelijke cijfers leggen. Tijdens de masterclass kunnen we dus heel concreet vertellen in hoeverre conceptueel bouwen commercieel interessant is. Dit geeft altijd zinvolle inzichten – of het nu goedkoper of duurder is.’

Kijk ook eens bij

Waarom moeten collega’s van andere corporaties deelnemen aan deze masterclass?

‘Deze masterclass is voor veel mensen interessant. Wanneer je niets doet met conceptueel bouwen, laat je dan vooral inspireren. Voor de corporaties die al bezig zijn met conceptueel bouwen, is het heel zinvol om periodiek te checken of je op het juiste spoor zit. Je kunt bijsturen en hier je voordeel mee doen. En doe je het beter: inspireer dan ons.’