SPW verhoogt de pensioenen per 1 januari 2024

Nieuws 4 oktober 2023
Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) verhoogt (ook wel: indexeert) per 1 januari 2024 de pensioenen. Om verrassingen te voorkomen publiceren ze nu al de verhoging voor komend jaar.

Om welke verhogingspercentages gaat het?

  • Voor corporatiemedewerkers verhoogt SPW het opgebouwde pensioen met 1,76%.
  • Voor corporatiemedewerkers die de bedrijfstak hebben verlaten, maar nog niet met pensioen zijn verhogen ze het opgebouwde pensioen met 2,42%.
  • Voor gepensioneerde corporatiemedewerkers verhogen ze de pensioenuitkering met 2,42%.

Om te bepalen welke verhoging een deelnemer krijgt, kijkt het SPW naar de situatie op 31 december 2023.

Hoe bepaalt SPW de verhogingen?

Bij de verhoging van de pensioenen kijkt SPW naar deze zaken:

  • Hoe SPW er financieel voor staat op een bepaalde datum.
  • De stijging van de lonen. Dat is voor de verhoging van de opgebouwde pensioenen van werknemers die pensioen opbouwen bij SPW. De lonen bij woningcorporaties stegen afgelopen jaar met 2,4%.
  • De stijging van de prijzen. Dat is voor de opgebouwde pensioenen van oud-medewerkers die eerder pensioen hebben opgebouwd bij SPW en de pensioenen die SPW al uitbetaald. De prijzen stegen afgelopen jaar met 3,3% (jaarmutatie CPI-afgeleid, juli 2023).
  • Of indexatie op dit moment evenwichtig is. SPW houdt rekening met de belangen van alle betrokkenen, jong én oud.

Eerder een besluit, eerder informatie

Dit jaar heeft SPW de besluitvorming naar voren gehaald. Voor de bepaling van de verhoging kijken ze naar de financiële positie van SPW op 31 augustus in plaats van 31 oktober.

Daardoor kan het SPW-bestuur eerder besluiten of de pensioenen omhoog kunnen en met welk percentage en kunnen (ex-)medewerkers, gepensioneerden en werkgevers eerder geïnformeerd worden over wat er met hun pensioen gaat gebeuren op 1 januari 2024.

Lees meer over pensioenen op de website van SPW.

Lees meer over