Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit geeft objectief inzicht

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Woningcorporaties willen woonplekken bieden die schoon, heel en veilig zijn in buurten waar het prettig wonen is. Om de criteria objectief te beoordelen, maken steeds meer corporaties gebruik van beeldkwaliteit. Het geeft inzicht in de huidige en gewenste kwaliteit van een woning of wooncomplex, op basis van objectieve criteria en beeldmateriaal. Want beelden zeggen meer dan woorden. Het helpt de communicatie tussen de woningcorporatie, de beheerder, de bewoners en de leveranciers die het onderhoud verzorgen. Ook helpt het bij het gesprek intern tussen de afdelingen Wonen en Onderhoud.
 

Uniforme meetlat

Corporaties willen de kwaliteit van gemeenschappelijke ruimtes en individuele woningen kunnen meten, beheren en verbeteren. De beeldkwaliteitscatalogus helpt daarbij. De kwaliteitscatalogus is een praktisch instrument, met foto’s en beschrijvingen van woonsituaties en daarbij de norm die gehanteerd wordt. Het doel van de kwaliteitscatalogus is om de kwaliteit van wooncomplexen te meten, te monitoren, hierover te communiceren en afspraken te maken.

Uitgangspunt voor het te kiezen ambitieniveau is afhankelijk van de eigen organisatiedoelstellingen. De kwaliteitscatalogus bevat 169 beeldmeetlatten voor gezamenlijke ruimten en binnenruimten. Met beeldkwaliteit meten we uitdrukkelijk op schoon, heel en veilig. De technische kant wordt niet, of slechts heel beperkt, meegenomen in deze metingen.

Kijk ook eens bij

De beeldmeetlatten bestaan uit vijf kwaliteitsniveaus. Bij elk niveau is er een foto, een algemene omschrijving en zijn één of meer normen beschreven. Hiermee kunnen corporaties kwaliteit op een uniforme manier meten en monitoren. De kwaliteit moet voldoen aan de afgesproken norm. De beelden zijn ter ondersteuning. Zo wordt beoordeeld of een complex schoon, heel en veilig is. Het brengt objectiviteit, want discussies over wat precies ‘schoon’ is, worden door de omschreven normen vermeden.

Bewoners betrekken

Aan de hand van objectieve criteria in de beeldmeetlat voert een corporatiemedewerker de metingen uit. Om de bewoners inzicht te geven in de afgesproken kwaliteit, de organisatiedoelstelling van de corporatie en de keuzes die een corporatie maakt, doen ze de metingen steeds vaker samen met bewoners. Hiermee kan het gesprek met de bewoner worden aangegaan over de afwegingen van de corporatie en de rol van de bewoner in schoon, heel en veilig.

Kijk ook eens bij

App voor registratie van metingen

Met een app is het eenvoudig om de kwaliteit te registreren, te monitoren en te rapporteren. De beeldkwaliteit-app die samen met de beeldkwaliteitscatalogus is gemaakt, is hierbij heel behulpzaam. De app geeft inzicht in alle complexen die gemeten worden, welke beeldmeetlatten er op een complex van toepassing zijn, het afgesproken ambitieniveau en informatie over de beeldmeetlatten. Via de app kun je eenvoudig een meting uitvoeren en foto’s toevoegen. De scores zijn direct inzichtelijk voor alle betrokken medewerkers, bijvoorbeeld per wooncomplex of straat.

Vervolgens onderneemt de corporatie actie om bijvoorbeeld schoonmaak- of reparatiewerkzaamheden te verbeteren. Dit gebeurt in samenspraak met de bewoners en de onderhoudsbedrijven. Bij complexe vraagstukken heeft ook de gemeente een rol. De beeldkwaliteitssystematiek draait echt om het resultaat.

Kijk ook eens bij

Effectief beheer en verhoogde tevredenheid

De kwaliteitsmetingen met behulp van beeldmateriaal brengen corporaties inzicht in hoe de wooncomplexen erbij staan en wat er nodig is om de kwaliteit ervan te verbeteren. Daarvan zijn diverse praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld om te bepalen of achterblijvende kwaliteit aan het beheer ligt, aan de materialen, aan de onderhoudsbedrijven of aan het gedrag van bewoners.

Door te zien en te ervaren hoe bepaalde materialen in het beheer functioneren en daarvan te leren, kunnen corporaties gericht de kwaliteit verbeteren. Ook kunnen zij in de toekomst geld besparen door gebruik van andere materialen en slimmere ontwerpen. Of door nog gerichter in gesprek te gaan met bewoners over de situatie in een complex of woning. Beeldkwaliteit leidt tot effectief beheer en tevreden bewoners.

Kijk ook eens bij