Beeldkwaliteit: het instrument voor optimaliseren en verbeteren

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Enkele jaren geleden was er bij Woonbron behoefte aan een eenduidig en praktisch instrument om het kwaliteitsniveau in gemeenschappelijke ruimtes van een wooncomplex te beschrijven. Inmiddels ontwikkelde het instrument dat zij maakten door naar de kwaliteitscatalogus wooncomoplexen en een werkwijze beeldkwaliteit voor de hele corporatiesector.

Richard Sitton, voorzitter Raad van Bestuur Woonbron en bestuurslid Aedes, kijkt tevreden terug op de totstandkoming van een instrument gemaakt door de sector voor de sector.

Wij wilden een eenduidige en inzichtelijke aanpak voor de verbetering van onze beheerkwaliteit.

Een duidelijk kader met beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit is een praktisch instrument om op uniforme wijze de kwaliteit van het corporatiebezit te meten, monitoren, beheren en verbeteren. Door de integratie van beeldkwaliteit als werkwijze in de gehele organisatie, ontstaat er een duidelijk kader voor de woningcorporatie, de beheerder, de bewoner en de aannemer om te communiceren over de huidige en gewenste kwaliteit van een gebouw. Met een eenduidig beeld van de kwaliteit van een gebouw sturen corporaties makkelijker op de kwaliteit en kunnen ze middelen doelmatiger besteden.

De kwaliteitscatalogus bevat minimumnormen waaraan elk complex moet voldoen. Met adviesbureau Cyber en softwareontwikkelaar Apptimize is er ook een app ontwikkeld om via de iPad de kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimten op uniforme wijze te meten. Via voorbeeldfoto’s van verschillende kwaliteitsniveaus, bepalen de complexbeheerders de kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. 

Kijk ook eens bij
Beelden zeggen meer dan woorden

'De essentie is dat je niet meet wat je doet, maar wat het eindresultaat is, getoetst aan de gewenste situatie. We definiëren kwaliteit in de praktijk doorgaans allemaal verschillend. Wat ik schoon vind, daar kunnen onze bewoners of mijn collega’s heel anders over denken. Daarin steekt de kracht van deze aanpak: het is klinkklaar wat de kwaliteit is die we willen bieden en wat onze klant van ons mag verwachten', aldus Sitton.

Meelopen met Woonbron

Samenwerking

Voor de ontwikkeling van de kwaliteitscatalogus werkte Aedes samen met verschillende corporaties,  CROW, Cyber en Apptimize. Het kennisplatform CROW brengt al sinds 2007 de kwaliteitscatalogus openbare ruimte uit. Woonbron en Cyber ontwikkelden de basis van het instrument. Apptimize heeft hiervoor een app ontwikkeld.