Conceptueel bouwen en bouwstromen – gebruik de handreiking

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De woningbouwopgave in Nederland is groot. Woningcorporaties zijn onmisbaar om die opgave te helpen realiseren. Eén van de manieren om naar de opgave voor wonen en bouwen te kijken, is conceptueel bouwen.

Wat is conceptueel bouwen en hoe werkt het? Met wie heb je allemaal te maken en wat is de rol van de toezichthouder? Veel corporaties zijn nog niet bekend met deze bouwoplossing. Daarom hebben VTW en Aedes, speciaal voor commissarissen, de handreiking Conceptueel bouwen en bouwstromen geschreven. De handreiking bevat een checklist met relevante vragen om het gesprek over conceptueel bouwen binnen de corporatie vorm te geven.

Download de handreiking Conceptueel bouwen en bouwstromen