Inzicht in risico’s corporatiesector

Bestuurders van woningcorporaties mogen best wat meer risico’s nemen. Toezichthouders kunnen hen hierbij helpen. Dat staat in het rapport Strategische Risicokaart Corporatiesector. Het realiseren van de maatschappelijke opgave vraagt volgens de onderzoekers om lef. 

Het rapport is opgesteld na gesprekken met een dertigtal bestuurders en toezichthouders. Het biedt een overzicht van risico’s en dilemma’s.

Daarnaast geeft het rapport inzichten voor het versterken van toezicht voor bestuurders en toezichthouders. 
De belangrijkste risico’s:

  • Politieke onvoorspelbaarheid
  • Toenemende lastendruk
  • Een te ambitieuze duurzaamheidsopgave
  • Toename van kwetsbare huurders 

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe technologische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en daar moeten corporaties op inspelen. Een uitdaging is het veranderen van de bestuurscultuur. Veel van de gehoorde bestuurders zien nu in de sector een beperkte veranderkracht. 

Volgens het rapport van adviesbureau Accent Advies is het goed als toezichthouders zich bewust zijn van de risico’s en dilemma’s. Zo kunnen zij bestuurders helpen om kansen te benutten.