Nieuwe methodiek om financiële buffer te bepalen

Woningcorporaties werken hard aan het betaalbaar houden van huren, het aanpakken van woningtekorten en het realiseren van klimaatdoelstellingen. Daarbij moeten ze hun financiële continuïteit wel in de gaten houden. Een financiële buffer aanhouden kan daarbij behulpzaam zijn. Hoe groot zou deze buffer moeten zijn en hoe bepaal je dat?

De beschikbare middelen van corporaties zijn ontoereikend voor de opgaven waaraan zij werken, bleek uit eerder onderzoek. Corporaties balanceren tussen enerzijds die maatschappelijke doelstellingen en anderzijds de financiële continuïteit, voor nu en later. Daarbij kan een financiële buffer een goed instrument zijn.

Om te bepalen hoe groot deze buffer zou moeten zijn, ontwikkelden tien corporaties samen met Ortec Finance en Accent Advies een nieuwe methodiek. In vijf stappen kan de corporatie eigen normen voor financiële kengetallen opstellen, die rekening houden met risicobereidheid, strategische risico’s en de gevoeligheden in de eigen meerjarenbegroting. De gestructureerde en transparante methode biedt een goede basis om intern keuzes te maken in eigen normen. Goed ontwikkeld risicomanagement heeft grote toegevoegde waarde, blijkt uit de conclusies.