Toezichthouder bevestigt zorgen corporaties: minder geld voor maatschappelijke opgaven

Nieuws Nieuws · 31 januari 2020

De maatschappelijke opgaven van woningcorporaties komen onder druk te staan. De financiële positie van corporaties verslechtert, vooral omdat zij steeds meer geld kwijt zijn aan belastingen. Dat schrijft toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw). Ook de minister van Wonen onderkent deze ontwikkeling: ‘bij verder toenemende maatschappelijke ambities komen de financiële grenzen van corporaties sneller in zicht.’ Tot teleurstelling van Aedes kondigt ze echter geen stappen aan om de belastingdruk op corporaties te verlagen. 

Het rapport Staat van de Corporatiesector 2019 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en een aanbiedingsbrief van de Minister van Wonen verschenen op 31 januari 2020. De Aw brengt de Staat van de Corporatiesector voor het eerst uit als opvolger van het Sectorbeeld. Het rapport bevat de ontwikkelingen in de corporatiesector.

Ontwikkelingen

•    Verdiencapaciteit loopt terug: de huurmatiging is goed nieuws voor huurders met een kleine beurs. Maar in combinatie met de oplopende belastingen loopt de verdiencapaciteit van corporaties terug, schrijft de Aw. De financiële positie van corporaties verslechtert en dat leidt tot onzekerheid.

•    Minder nieuwbouw: de nieuwbouw blijft achter bij de ambities. Oorzaak is niet alleen dat de investeringen onder druk staan, de Aw wijst ook op een groeiend gebrek aan bouwlocaties en aannemers, op stijgende bouwprijzen en op de stikstofproblematiek.

•    Leefbaarheid wijken: corporaties krijgen steeds vaker te maken met sociale problemen en verslechterende leefomstandigheden in wijken. Gemeenten, zorgverleners en maatschappelijke ondersteuners hebben daarin een grotere rol dan corporaties. Het zelf aanpakken van problemen door corporaties als andere partijen achterblijven is niet de oplossing, aldus de Aw.

Minister: ‘Maximale inzet alle partijen’

Minister Van Veldhoven (Wonen) herkent het beeld dat de Aw schetst en bevestigt dat de ambities die van corporaties verwacht worden onverminderd groot blijven. Op het moment vindt ze vooral de achterblijvende nieuwbouw zorgelijk: ‘van alle partijen op de woningmarkt mag een maximale inzet worden verwacht’. Ze kondigt overleg aan om gemeenten, corporaties , VNG, Aedes en andere partijen aan te spreken op hun bijdragen.

Aedes: ‘Verlaag belastingdruk’

Aedes en corporaties wijzen al langer op de desastreuze gevolgen van de verhuurderheffing en andere oplopende belastingen voor de investeringsruimte van corporaties. Ze zijn daarin al lang geen roepende in de woestijn meer en de rapportage van toezichthouder Aw spreekt voor zich. Aedes: ‘Prima als de minister van alle partijen maximale inzet voor nieuwbouw vraagt, wij brachten eerder al eerder al verschillende belemmeringen in kaart. Maar het kabinet is zelf verantwoordelijk voor de grootste belemmering voor corporaties: de verhuurderheffing.’