Woningcorporatie WSG opgeheven

Nieuws Nieuws · 18 december 2018

De organisatie van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) wordt per 21 december 2018 ontmanteld en beëindigd. De sanering van WSG is in de laatste fase beland. De woningcorporatie uit Geertruidenberg droeg op 3 december 2018 haar volledige vastgoed over aan acht corporaties uit de regio. 

Minister Ollongren liet op 29 juni 2018 al weten dat in het kader van de sanering WSG na 1 januari 2019 ophoudt te bestaan. Acht corporaties uit de regio West-Brabant hebben ieder een deel van de huizen en andere panden van WSG overgenomen. Alle huurders zijn in november zowel door WSG als door hun nieuwe corporatie geïnformeerd wat de overdracht voor hen betekent. Ze krijgen een andere huisbaas, maar ondervinden verder geen negatieve gevolgen. 

WSG-medewerkers verliezen baan

In totaal verliezen 33 WSW-medewerkers hun baan. Twee derde daarvan heeft inmiddels elders werk gevonden. De werknemers hebben samen met externe inhuurkrachten gezorgd voor een verantwoorde en goede overdracht van het bezit.

Sanering

Het eigendom van het WSG-bezit is samen met de daarbij behorende leningen overgedragen aan Alwel, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier en Woonvizier. 

Na de overdracht blijft er een restant-pakket aan leningen over dat gesaneerd moet worden. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk dat WSG voorlopig op papier blijft bestaan. Een nieuwe bestuurder en een nieuwe Raad van Commissarissen gaan zorgen voor en toezien op een goede afwikkeling van de laatste onderdelen.