Goede voorbeelden aanpak vocht en schimmel

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Goede voorbeelden verzamelen van de aanpak van vocht- en schimmelklachten, dat is wat de minister van BZK vraagt aan Aedes. Met deze voorbeelden kunnen woningcorporaties hun voordeel doen.

Uit het onderzoek WoON 2018 bleek dat bijna 1,5 miljoen huur- en koopwoningen problemen hebben met vocht en schimmel. De ernst van de klachten is niet onderzocht.
De resultaten van dit onderzoek waren voor minister Ollongren (Wonen) aanleiding om afgelopen voorjaar de schimmelproblematiek op de agenda te zetten.

Aedes deelt best practices

Het ministerie van BZK vraagt Aedes om in de regio’s waar de meeste klachten zijn, te inventariseren hoe corporaties deze problematiek aanpakken. Aedes deelt de ervaringen met de corporaties, zodat zij niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.

Een voorbeeld van een succesvolle aanpak die Aedes al heeft gedeeld, is Gezondwonen.nl, van Staedion, HaagWonen, Vidomes, Woonbron en GGD Haaglanden. Andere corporaties kunnen dit voorbeeld gebruiken als hulpmiddel bij de ontwikkeling van een lokale aanpak die passend is voor de eigen situatie.  
Bekijk ook de handreiking Aanpak van vochtproblemen in woningen die Aedes heeft ontwikkeld voor woningcorporaties.