Aan de slag met leefbare en vitale wijken. Hoe doe je dat?

Nieuws Nieuws · 13 januari 2022
Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal? Aedes verzamelde samen met een maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen 12 sterke praktijkvoorbeelden en organiseert vier webinars waar we op die sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking aan leefbare wijken ingaan. Voorbeelden waarvan we allen zeggen: zo DOEN we dat! In het eerste webinar nemen we een kijkje in de wijk Ruwaard in Oss. Aanmelden voor het eerste webinar kan hier.

Vitale wijk ontstaat door samenwerking

Een vitale wijk ontstaat door samenwerking tussen gemeente, woon-, zorg en welzijnsorganisaties én bewoners in de wijk. Hierover maken partijen jaarlijks prestatieafspraken. Per 1 januari stellen alle gemeenten volgens de gewijzigde Woningwet een woonvisie op. Welke vorm organisaties daaraan geven, mogen ze zelf bepalen. Het gaat erom dat urgente vraagstukken op lokaal niveau opgepakt worden en die verschillen immers per gemeente. De twaalf praktijkvoorbeelden laten zien hoe je samen kunt werken aan een wijk die als ‘thuis’ voelt voor alle bewoners.

In de praktijk in Ruwaard

“In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken inwoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Een voorbeeld hoe het nu anders gaat: een moeder die dichtbij een school voor speciaal onderwijs woonde, kreeg geen vergoeding voor het vervoer van haar zoontje. Ze kon hem ook niet zelf brengen. De moeder was overbelast en het gezin liep het risico op uithuisplaatsing. Door de maatschappelijke organisatie, school en haar netwerk is een aanpak bedacht. Deze bestond uit een vervoershulp voor één jaar, het plan om het zoontje in dat jaar te leren fietsen én aanpassingen in huis voor meer rust en welbevinden voor het hele gezin.”

Digitaal magazine Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we het!

Naast het voorbeeld van Ruwaard heeft de maatschappelijk coalitie nog 11 andere sterke praktijkvoorbeelden verzameld en gebundeld in het digitale digitale magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we het!. Die presenteren we tijdens het webinar op 9 februari. De twaalf praktijkvoorbeelden laten zien hoe je samen kunt werken aan een wijk die als ‘thuis’ voelt voor alle bewoners.

Actieagenda Wonen

Een maatschappelijke coalitie nam samen met Platform 31 het initiatief voor het digitale magazine en de vier webinars vanuit de Actieagenda Wonen. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.

Samenwerken aan leefbare en vitale wijken