Aan de slag met leefbare en vitale wijken. Hoe doe je dat?

Nieuws Nieuws · 13 januari 2022
Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal? Aedes verzamelde samen met een maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen 12 sterke praktijkvoorbeelden en organiseert vier webinars waar we op die sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking aan leefbare wijken ingaan. Voorbeelden waarvan we allen zeggen: zo DOEN we dat! In het eerste webinar namen we een kijkje in de wijk Ruwaard in Oss. Aanmelden voor het tweede webinar bij Majella Wonen in Utrecht kan hier.

Vitale wijk ontstaat door samenwerking

Een vitale wijk ontstaat door samenwerking tussen gemeente, woon-, zorg en welzijnsorganisaties én bewoners in de wijk. Hierover maken partijen jaarlijks prestatieafspraken. Per 1 januari stellen alle gemeenten volgens de gewijzigde Woningwet een woonvisie op. Welke vorm organisaties daaraan geven, mogen ze zelf bepalen. Het gaat erom dat urgente vraagstukken op lokaal niveau opgepakt worden en die verschillen immers per gemeente. De twaalf praktijkvoorbeelden laten zien hoe je samen kunt werken aan een wijk die als ‘thuis’ voelt voor alle bewoners.

Digitaal magazine Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we het!

Naast het voorbeeld van Ruwaard en Majella wonen heeft de maatschappelijk coalitie nog 10 andere sterke praktijkvoorbeelden verzameld en gebundeld in het digitale digitale magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we het!. De twaalf praktijkvoorbeelden laten zien hoe je samen kunt werken aan een wijk die als ‘thuis’ voelt voor alle bewoners.

Actieagenda Wonen

Een maatschappelijke coalitie nam samen met Platform 31 het initiatief voor het digitale magazine en de vier webinars vanuit de Actieagenda Wonen. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.

Samenwerken aan leefbare en vitale wijken