Team 2 Community building, sociale stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten

Nieuws Nieuws · 16 augustus 2019

Team 2 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkte kort samengevat aan de startvraag: hoe organiseren wij vanuit de leefwereld van bewoners een vernieuwende aanpak met alle betrokkenen, zodat er weer een buurt ontstaat waarin mensen met plezier wonen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. Op 26 september werden tijdens het slotevenement de winnende teams bekend gemaakt. Team 6 won de Publieksaward en de Juryaward werd uitgereikt aan team 1.

Team 2, van UWOON en GroenWest, over de Innovatiechallenge en hun vernieuwende oplossingen:

Tekening innovatiechallenge

Team 2 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: 'Wat vinden bewoners belangrijk als het gaat om een leefbare sociale wijk waar iedereen zich thuis voelt, en wat kunnen bewoners en wij, als corporaties en instanties, bijdragen – ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid – aan een buurt waar bewoners met plezier wonen en zich thuis voelen?'

UWOON en GroenWest zijn samen deze uitdaging aangegaan. Zij voeren de komende tijd daarom allebei een vernieuwend project uit met hun huurders. UWOON wil kinderen het roer in handen geven als ‘Kapitein van de Stromenwaard’. GroenWest heeft een pop-up woonkamer ingericht. Allebei met als doel ontmoetingen te realiseren en daardoor de buurt te stimuleren samen in actie te komen voor een leefbare wijk. 

UWOON: Kapitein van Stromenwaard

Wat is jouw droom voor de buurt als kapitein van Stromenwaard? Deze vraag is leidend voor het experiment van woningcorporatie UWOON. In dit experiment krijgen kinderen de regie bij het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. Doel van het project? Ontmoetingen in de buurt stimuleren door ‘dromen’ van kinderen voor hun buurt te realiseren.

Kinderen hebben de regie
Door de regie bij kinderen te leggen en laagdrempelig te investeren in meer ontmoetingen in de buurt, brengt UWOON een nieuwe beweging op gang in de wijk. Via de kinderen worden ouders en omwonenden betrokken bij het experiment en nieuwe ontmoetingsmomenten gecreëerd. De creativiteit en fantasie van de kinderen levert hier een grote bijdrage aan.

Dromen?
Kunstgrasveld, schommels, prinsessenspeeltuin, buurtbarbecue, schminken en elke week verstoppertje doen. Maar ook dromen als ‘ik droom dat iedereen vriendjes heeft’ zijn ingeleverd. Met regelmaat wordt en nieuw kaartje met daarop een droom getrokken en alle ‘dromen’ komen aan bod. Bij het realiseren van de dromen worden de 'kapiteins actief geholpen. UWOON en haar partners zijn met elkaar èn met een aantal kinderen in gesprek over de uitvoering van de verschillende ‘dromen’.

GROENWEST: Meer ontmoeting tussen buren in Harmelen

In het complex Mauritshof in Harmelen heeft GroenWest enkele bewonersbijeenkomsten georganiseerd om bewoners in de gelegenheid te stellen met elkaar in gesprek te gaan over de leefbaarheid in en rondom het wooncomplex. Buren hebben elkaar hier (beter) leren kennen. Een eerste stap richting een prettigere woonomgeving!

Pop-upwoonkamer
Om nog meer contact en ontmoetingen tussen buurtbewoners mogelijk te maken, is een vrijgekomen woning in het complex tijdelijk beschikbaar gesteld als ‘pop-upwoonkamer’ voor de buurt. Deze ruimte kunnen bewoners gebruiken voor gezamenlijke activiteiten. Men kan ook gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje.

Schilderproject
Tijdens de startbijeenkomst van de pop-upwoonkamer ontstond bij de aanwezigen al vrij snel het idee voor een eerste gezamenlijke activiteit: het opknappen van het trappenhuis. Zo gezegd, zo gedaan: op een zomerse vrijdagmiddag stak een groepje buren de handen uit de mouwen. Resultaat? Mooi schilderwerk en, nog belangrijker, een hoop gezelligheid tussen buren die elkaar voorheen amper kenden. Het mooie is dat buren nu met elkaar praten in plaats van over elkaar. En tijdens het schilderproject ontstond alweer het idee voor een volgend gezamenlijk project: het opknappen van de voortuin van een buurman op leeftijd.

Logo innovatiechallenge

Werkatelier 2

'In de tijd tussen het eerste en tweede werkatelier hebben de twee vraageigenaren, Moniek van Balen van UWOON en Karin Verdooren van GroenWest, flink wat onderzoek gedaan onder hun bewoners. GroenWest is met mensen in gesprek gegaan tijdens een bewonersavond. UWOON heeft een enquête over leefbaarheid en overlast uitgezet onder 700 huurders. Werkatelier 2 startte voor team 2 dan ook eerst met het delen van de inzichten uit deze onderzoeken, een mooi begin van de ochtend! Hierna nam onze nieuwe moderator, Kees Langbroek, de leiding om het team te begeleiden door de stappen van deze dag. De eerste stap waren de interviews met ervaringsdeskundigen, waarbij de nadruk sterk lag op bewoners die ervaring hebben met problematiek uit de wijk. Alle bronnen leidden aan het einde van de dag tot een aantal nieuwe inzichten, die we hebben samengevat op een vel met bullets. En een goede aanzet zijn voor werktalier 3.' 

Verslag Werkatelier 2

Groep mensen bij elkaar in een klaslokaal

Bezoek op 24 januari 2019 aan de Stromenwaard in Harderwijk

UWOON vroeg onlangs zo’n 700 huurders of zij recentelijk overlast hebben ervaren door omwonenden. Voor 32% van onze huurders was dat het geval. Dit is één van de redenen dat het thema ‘goed samenleven’ voor woningcorporatie UWOON en haar collega GroenWest uit Woerden belangrijk is. UWOON en Groenwest gaan samen een challenge aan. De ‘Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten 2018-2019’. In het team van UWOON en GroenWest zitten ook de gemeente, vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisatie en de wetenschap. De vraag die centraal staat voor UWOON en GroenWest is: Wat vinden bewoners belangrijk als het gaat om een leefbare sociale wijk waar iedereen zich thuis voelt? En wat kunnen bewoners, corporaties en instanties bijdragen aan een buurt waar bewoners met plezier wonen en zich thuis voelen? Het team bracht op 24 januari een werkbezoek aan de Stromenwaard in Harderwijk. Tijdens dit werkbezoek ging het team in gesprek met elkaar, op basis van de verhalen uit deze wijk, om tot nieuwe inzichten te komen. 'Wat een waardevol bezoek aan Stromenwaard. Over: vertrouwen geven aan bewoners, (opr)echt contact, sterke bewoners in hun kracht zetten, is de buurt het probleem of de oplossing, pretentieloze ontmoetingen en nog veel meer. Food for thought: ‘voor WIE lossen we WAT op?''

Werkatelier 3

Per thema gingen we in twee groepen aan de slag, een voor GroenWest en een voor UWOON. Elke groep werd bovendien bijgestaan door 2 extra teamleden, namelijk de studenten van de Master Management & Innovatie. Zij leverden met hun eigen ervaring en frisse blik een enorme bijdrage tijdens de brainstorm. Van een rondje Nijmegen kwamen de groepen terug met genoeg leuke en veelbelovende ideeën. Zeker ook ideeën die we eenvoudig in een experiment kunnen gaan uitproberen. Werkatelier 3 was naast een hele energieke en leuke dag dus ook een succesvolle dag voor team 2! Op naar de experimenten! 

Verslag Werkatelier 3

Werkatelier 4

Tijdens het eerste deel gaven de twee subteams van team 2, aangevuld met verschillende stakeholders en twee leden van de Raad van Inspiratie, elkaar tops en tips over de experimenten. Het onderdeel heette wel Dragons Den, maar de sfeer was erg goed. De complimenten vlogen werkelijk om de oren! De tips die werden aangedragen dienden bovendien echt om de experimenten nog sterker te maken en werden dan ook goed ontvangen.  

Verslag Werkatelier 4