'Met Nationale Prestatieafspraken tekenen we voor de toekomst'

Nieuws Nieuws · 30 juni 2022

Op 30 juni 2022 heeft Aedes de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting getekend met de Woonbond, VNG en het Rijk. De ondertekening werd mogelijk na een extra algemene ledenvergadering waarop 95% van de leden instemde met de voorgestelde afspraken.

Ondertekening Nationale Prestatieafspraken

Ondertekening Nationale Prestatieafspraken 

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende prestatieafspraken. Zo verdubbelt de nieuwbouwproductie van sociale huurwoningen van bijna 16.000 in 2020 naar gemiddeld 33.000 woningen per jaar. Ook profiteren elk jaar 75.000 huurders van vergaande isolatie van hun woningen en worden 50.000 woningen van het gas gehaald. Een belangrijk deel van de financiële ruimte zetten wij in om de huur betaalbaar te houden, vooral voor de huurders die dat het hardst nodig hebben. Ook wordt er ruim € 1,5 miljard geïnvesteerd in woningverbetering en de aanpak van vocht- en schimmelproblemen.

Nationale Prestatieafspraken in vogelvlucht

Dit akkoord stelt ons in staat om weer vooruit te kijken, in plaats van achterom. Doordat we het juk van de verhuurderheffing kunnen afwerpen, krijgen we weer de ruimte om te investeren en tegelijkertijd houden we wonen betaalbaar en matigen we de huren voor de mensen die dit het hardst nodig hebben. We investeren in meer nieuwe betaalbare woningen, versnelde verduurzaming van de woningvoorraad en versterking van leefbare wijken en buurten. Corporaties nemen hiermee het voortouw bij het bestrijden van de wooncrisis. Maar dat doen we niet alleen: de kracht van dit akkoord zit erin dat we dit samen doen met gemeenten, bewoners en woningzoekenden. We hebben elkaar nodig bij de versnelling die we gezamenlijk willen maken.
Portretfoto Martin van Rijn
Martin van Rijn
voorzitter van Aedes